Skip navigation


8,5 mio. kr. til sygdomsbekæmpende foreninger

05-07-2013
NYHED - Foreningen Cancerramte Børn og Alzheimerforeningen er blandt de 71 foreninger, der nu kan se frem til at få økonomisk tilskud fra Sundhedsministeriet til aktiviteter for sygdomsramte og deres pårørende.

Det er ikke kun kendte patientforeninger som eksempelvis Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse , der udfører et vigtigt arbejde for mennesker med sygdom og deres familier. Også mange små og mellemstore foreninger gør en stor forskel for medlemmerne ved eksempelvis at afholde informationsmøder, arrangere temadage, foredrag og andre aktiviteter. De kan nu se frem til at få tilskud til deres aktiviteter. Sundhedsministeriet har nemlig i dag fordelt 8,5 mio. kr. fra tips- og lottemidlerne til foreningerne.

"Alle foreningerne, som får glæde af tips- og lottomidlerne, gør hver især en kæmpe indsats for mennesker, der enten selv er ramt af sygdom eller er tæt på en sygdomsramt. Det kan f.eks. være ved at støtte personer, der lige har fået at vide, de er syge, eller arrangere udflugter og andre aktiviteter for familier, der lever med sygdom til hverdag. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan støtte foreningerne i deres arbejde", siger sundhedsminister Astrid Krag.

Blandt de 71 foreninger, som får tilskud, er Foreningen for Cancerramte Børn, der støtter kræftramte familier. Foreningen får 215.000 kr. til bl.a. at holde familieweekender, hvor kræftramte børn og deres forældre og søskende kan mødes og få hverdagen med hospitalsindlæggelser og opfølgende kontroller lidt på afstand. 

En anden forening, der kan se frem til økonomisk støtte fra Akktivitetspuljen, er Alzheimerforeningen. Den får 325.000 kr. til bl.a. at holde informationsmøder for mennesker, der netop er blevet diagnosticerede. Tilskuddet skal også bruges til at afholde uddannelses- og aflastningskurser for demente og deres ægtefæller.

Hvem får tilskud fra aktivitetspuljen?
Blandt de 71 foreninger, der får tilsagn om støtte fra Aktivitetspuljen til sygdomsbekæmpende organisationer, er:

  • Alzheimerforeningen: 325.000 kr.
  • Bloddonorerne i Danmark: 105.000 kr.
  • Blå Kors Danmark: 320.000 kr.
  • Colitis-Crohn Foreningen: 284.000 kr.
  • Dansk Cøliaki Forening: 109.000 kr.
  • Dansk Forening for NF, Neurofibromatosis Recklinghausen: 150.000 kr.
  • Depressionsforeningen: 125.000 kr.
  • Foreningen for Cancerramte Børn: 215.000 kr.
  • Landsforeningen Huntingtons Sygdom: 170.000 kr.
  • Landsforeningen til støtte ved Spædbørnsdød: 210.000 kr.

Sidst opdateret 10-07-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |