Skip navigation


300 mio. kr. til at løfte indsatsen for personer med erhvervet hjerneskade

15-06-2011
PRESSEMEDDELELSE – Genoptræning og rehabilitering af personer, som har fået en hjerneskade, får et samlet løft på 300 mio. kr.

Fra i dag kan kommunerne søge midler fra en ny pulje under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. De 150 mio. kr. i puljen stammer fra finansloven og er øremærket til at forbedre kommunernes genoptrænings- og rehabiliteringstilbud for patienter, som har haft en hjerneskade og efterfølgende har været igennem alvorlige sygdomsforløb.

Oven i de 150 mio. kr. i den nye pulje kommer yderligere 150 mio. kr., som efter ønske fra Pia Christmas-Møller blev sat af til at styrke indsatsen for hjerneskaderamte i forbindelse med sundhedspakken
.
De 100 mio. kr. skal gå til en hurtigere genoptræning og rehabilitering til unge med hjerneskade, og de 50 mio. kr. skal gå til et nyt center for hjerneskade på Glostrup Hospital.

For at få del i den nye pulje på 150 mio. kr. skal kommunerne redegøre for, hvordan de vil trække på den specialviden, som de særlige hjerneskadetilbud ligger inde med. Flere af specialcentrene har eksisteret i 20-30 år, og tilbyder intensiv træning til personer med erhvervet hjerneskade, så de i ét intensivt forløb får f.eks. fysisk træning, og træning af kognitive, sproglige og sociale funktioner – f.eks. træning i at gå, træning af hukommelse og opmærksomhed og taletræning.
Derfor har specialcentrene en særlig viden og erfaring, som kommunerne kan trække på i den lokale tilrettelæggelse af opgaverne og som kan være til gavn for de hjerneskade-patienter, der er så hårdt ramt, at de nærmest ”skal starte forfra” efter en erhvervet en hjerneskade.

Kommuner, der søger fra den nye pulje, skal også redegøre for, hvordan de vil samarbejde med sygehuse og alment praktiserende læger, så patienterne oplever gode og sammenhængende forløb i overgangen fra at være indlagt på sygehuset og til efter de er udskrevet.

Der bliver åbnet for kommunernes ansøgninger i dag – samme dag, som Sundhedsstyrelsen offentliggør forløbsprogrammer for rehabilitering af hhv. voksne og børn og unge med erhvervet hjerneskade.
På den måde kan kommunernes ansøgninger tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi samlet set løfter hele området for personer med erhvervet hjerneskade med 300 mio. kr. De nye forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen vil hjælpe kommunerne og sygehusene til at samarbejde bedre om at sikre patienterne en god overgang fra behandling på sygehus til genoptræning og rehabilitering i kommunen. Jeg håber også, de nye forløbsprogrammer kan støtte kommunerne i at få hjerneskadepatienter, der eks. har haft en blodprop i hjernen eller været ude for et trafikuheld, tilbage til en ny hverdag.”
 
Se Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering (linker til Sundhedsstyrelsens hjemmeside).


Yderligere oplysninger
Specialkonsulent Jacob Meller Jacobsen, e-mail
jmj@im.dk og tlf. 72 26 95 21

Sidst opdateret 15-06-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |