Skip navigation


50 mio. kr. årligt til at forbedre indsatsen for de ældre medicinske patienter

23-08-2011
PRESSEMEDDELELSE – Regeringen vil sætte 50 mio. kr. af fra satspuljen årligt de næste fire år til at forbedre indsatsen for de ældre medicinske patienter. Målet er at styrke sammenhængen i patientforløbene, bl.a. så kommunikationen mellem den praktiserende læge, kommuner og sygehuse bliver bedre, og så de ældre medicinske patienter får det rette tilbud på rette tid og sted. Behandlingsforløbene skal forbedres for ældre medicinske patienter – det vil sige patienter, der typisk har flere kroniske sygdomme, et stort behov for omsorg fra eks. hjemmeplejen og som ofte indlægges på sygehuset på grund af kronisk eller akut opstået sygdom.

Det mener regeringen, som nu lægger op til at højne området med 50 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra satspuljen.

I maj 2010 tog regeringen sammen med Dansk Folkeparti initiativ til at udarbejde en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Planen forventes færdig senere på året.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Vi har desværre set eksempler på, at ældre medicinske patienter har været kastebolde mellem deres praktiserende læge, kommunens hjemmepleje og sygehusenes forskellige afdelinger, fordi ingen tager ansvar for deres samlede behandlingsforløb. Det skal handlingsplanen sætte en stopper for. Men hvis handlingsplanen skal føres ud i livet, er det nødvendigt vi tilfører området ekstra ressourcer. Derfor håber jeg, partierne bag satspuljeforliget vil være med til at afsætte penge til de ældre medicinske patienter, når vi sidder ved forhandlingsbordet.”


Den nationale handlingsplan skal have fokus på at styrke sammenhæng i patientforløbet, herunder samarbejde mellem almen praksis, kommuner og sygehuse – så patienter oplever velkoordinerede patientforløb med god kommunikation, klare aftaler om ansvar og arbejdsdeling på tværs af sygehuse, patientens praktiserende læge og kommunen.
Herudover vil handlingsplanen komme med initiativer, der kan reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser, fx igennem tidlig opsporing af svage ældre, der er under- eller fejlernærede og ældre med særlig risiko for faldulykker.

Handlingsplanen tager afsæt i et fagligt oplæg fra en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Camilla Lund-Cramer, tlf. 72 26 94 62
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 23-08-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |