Skip navigation


Haarder uddeler fem mio. kr. til at forebygge ludomani blandt unge

17-08-2011
PRESSEMEDDELELSE – Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har netop uddelt samlet 5 mio. kr. til at forebygge ludomani blandt børn og unge på 6.-10. klassestrin. Pengene skal ruste de unges forældre og lærere til at rådgive om spil, især på nettet, så de unge ikke udvikler ludomani.

Internettet har gjort spil mere tilgængelige, ikke mindst for børn og unge. Dermed er unge ned til 6.-10. klassestrin langt mere udsatte for at blive afhængige af spil og udvikle ludomani.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder har i dag uddelt samlet fem mio. kr. til tre behandlingssteder, som skal forebygge ludomani blandt børn og unge.
Pengene skal bl.a. bruges til at udvikle et undervisningssite og undervisningsmateriale, der kan hjælpe forældre og lærere til at rådgive de unge om spil.

”Det er vigtigt, vi sætter ind med forebyggelse over for ludomani, der hvor problemet starter. Det lader til at være allerede i folkeskolens ældste klassetrin, de unge stifter bekendtskab med pengespil og måske udvikler afhængighed og ludomani. Jeg håber, forældre og lærere vil bruge de nye materialer til at drøfte problemet med de unge og på den måde være med til at forebygge ludomani,” siger Bertel Haarder.

Det er første gang, der bliver uddelt penge fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til at forebygge ludomani. De hidtidige bevillinger er gået til at behandle ludomani.

De fem mio. kr. stammer fra finansloven for 2011, hvor pengene blev afsat til at forebygge ludomani i forbindelse med en ny spilleafgiftslov.


Fordeling af tildelinger

Ansøger Bevilget 2011 (mio. kr.) 
Frederiksbergcenteret  0,7 
Center for Ludomani  3,3 
Dansk Kompetencecenter Ludomani  1,0 
I alt  5,0 Baggrund

I efteråret 2010 nedsatte Indenrigs- og Sundhedsministeriet en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde principper for at prioritere målgrupper, aktiviteter og udækkede forebyggelsesbehov i Danmark, så ministeriet har et godt grundlag for at udmønte en pulje til forebyggelsesinitiativer.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport om forebyggelse af ludomani i Danmark. Det er på den baggrund, Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oprettet en pulje på 5 mio. kr. i 2011 til forebyggelse af ludomani blandt børn og unge.Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Mia Francis, tlf. 72 26 96 15
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 17-08-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |