Skip navigation


Minister: Bælterne skal løsnes i psykiatrien

01-05-2017
NYHED - Det seneste år er der sket en stigning i antallet af psykiatriske patienter, der bæltefikseres. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann er skuffet over udviklingen og opfordrer regionerne til at prioritere indsatsen på området, så færre patienter udsættes for tvang.

1.655 psykiatriske patienter blev i 2016 fastspændt mod deres vilje med bælter. Det er et stigning i forhold til året før, hvor 1.591 patienter blev bæltefikseret.

Det viser den seneste årsopgørelse over brugen af tvangsforanstaltninger på landets psykiatriske sygehusafdelinger, som Sundhedsdatastyrelsen offentliggør i dag.
 
Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann er skuffet over, at udviklingen går i den forkerte retning på trods af politiske ambitioner om, at brugen af tvang skal reduceres, og at Sundheds- og Ældreministeriet har indgået partnerskabsaftaler med de enkelte regioner.
 
"Vi har en målsætning om, at brugen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020, og derfor er jeg naturligvis skuffet over, at de nye tal viser, at der er sket en stigning i antallet af patienter, som spændes fast", siger Karen Ellemann.
 
Årstallene for 2016 viser også, at det samlede antal bæltefikseringer er steget. I 2015 var der således 5.067 fastspændinger med bælte, men sidste år steg tallet til 5.089 på landsplan.
 
Stigningen skyldes, at man i en enkelt region har skruet op for anvendelsen af bælter.

Hvor der i 4 ud af 5 regioner er sket et fald det forgangne år i de totale antal bæltefikseringer, gik udviklingen i den stik modsatte retning i Region Midtjylland. I 2016 var der således 2.139 bæltefikseringer, hvilket er 432 flere i forhold til i 2015. 
 
"Bælterne skal løsnes i psykiatrien. Og selvom der i dag på landsplan er færre, som eksempelvis bliver fastspændt end tidligere, så må vi samtidig konstatere, at udviklingen går for langsomt, og endda enkelte steder bevæger sig i den forkerte retning. Det gør det vanskeligt at nå vores målsætning, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende", siger Karen Ellemann og opfordrer alle regioner til at have større fokus på at nedbringe brugen af tvang:
 
"Jeg har bedt Sundhedsstyrelsen tage sagen op over for regionerne. For vi skal have nedbragt brugen af tvang i psykiatrien, og det kan kun ske, hvis alle regioner prioriterer indsatsen lige højt." 
 
Læs Sundhedsstyrelsens rapport 'Monitorering af tvang i psykiatrien - opgørelse for perioden 1. januar-31. december 2016' (PDF)
 
Fakta om monitoreringen af brugen af tvang i psykiatrien
Med finanslovsaftalen 2014, som den daværende S-RV-regering indgik med Venstre og Det Konservative Folkeparti, blev partierne enige om, at brugen af tvang i psykiatrien skal halveres frem mod 2020.
 
Konkret er målet, at der skal ske en 50 procents reduktion i antallet af bæltefikseringer og et generelt fald i anvendelsen af alle former for tvang frem mod 2020 målt i forhold til den baseline, som er fastlagt på baggrund af tal for 2011 til 2013.

Med finanslovsaftalen afsatte partierne 50 mio. kr. årligt til partnerskaber med regionerne om at nedbringe brugen af tvang og hævede samtidig anlægsloftet i 2014 med 100 millioner til forbedring af de fysiske rammer.

For at kunne følge udviklingen på området har Sundhedsdatastyrelsen sammen med regionerne og Sundhedsstyrelsen udviklet en national monitoreringsmodel med 15 målbare indikatorer.
 
Monitoreringen viser følgende udvikling i antallet af bæltefikserede patienter og det samlede antal fikseringer på landsplan:
 
2011-2013 (baseline): 2.036 patienter
2014: 1.908 patienter
2015: 1.591 patienter
2016: 1.655 patienter
 
2011-2013 (baseline): 5.688 bæltefikseringer
2014: 5.195 bæltefikseringer
2015: 5.067 bæltefikseringer
2016: 5.089 bæltefikseringer


Sidst opdateret 01-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |