Skip navigation


Ret til hurtig udredning og behandling til tiden for psykiatriske patienter

01-09-2014
NYHED - Mandag den 1. september 2014 træder nye regler om udredningsret og differentieret udvidet frit sygehusvalg for psykiatriske patienter i kraft.

Med den nye udredningsret får alle psykiatriske sygehuspatienter en lovfæstet ret til at blive udredt hurtigt eller få udarbejdet en plan for det videre udredningsforløb.

Det er et stort skridt fremad for patienterne. Hurtig udredning i et sammenhængende forløb er afgørende for patientens tryghed, og for at patienten kan komme hurtigt i behandling.

De nye regler, som Folketinget vedtog i juni 2014, er også et vigtigt led i regeringens arbejde med at ligestille psykiske og fysiske sygdomme med et samlet regelsæt for alle patienter, der kommer i kontakt med sygehusvæsenet.

De nye patientrettigheder for psykiatriske patienter betyder bl.a. følgende:

Udredningsret: 

 • Der må højst gå 60 dage fra lægens henvisning er modtaget, til udredningen er afsluttet. Og fra 1. september 2015 er fristen på 30 dage. Hermed er somatiske og psykiatriske patienter ligestillet.
   
 • Hvis det af lægefaglige grunde ikke er muligt at udrede patienten inden for tidsfristen, skal patienten inden for samme periode have en plan for udredningsforløbet.  
   
 • En patient er udredt, når en læge har taget stilling til, hvilken behandling patienten skal henvises til, eller hvis mistanken om sygdom er afkræftet.
   

Differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg:  

 • Skal en patient vente mere end 2 måneder på sygehusbehandling, når patienten er udredt, udvides patientens frie sygehusvalg til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale med regionerne. Ved alvorlig sygdom er ventetiden kun 1 måned.

Mere information:
Pjece til patienter: 
Når du er henvist til sygehus (PDF)

Bekendtgørelse (Retsinformation):
Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.


Sidst opdateret 12-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |