Skip navigation


30 millioner kroner til psykiatriske akutteams

03-10-2014
NYHED - Sundhedsministeriet uddeler 30 millioner kroner til regionale akutteams, der kan rykke ud til mennesker, der akut har brug for psykiatrisk hjælp.

Mennesker, der akut rammes af svær angst eller går med selvmordstanker, kan fremover få hjælp i eget hjem.

Regionerne får nemlig penge fra satspuljen til forsøgsvis at etablere psykiatriske akutteams, som pårørende, kolleger eller det menneske, der pludselig rammes af alvorlige psykiske problemer, kan ringe til for at få hurtig og kompetent hjælp uden for sygehusene.
 
Og med det tilbud hjælper man mennesker, der akut får brug for hjælp, siger sundhedsministeren:
 
”Det kan være naboen i opgangen, der er dybt deprimeret og siger, hun vil begå selvmord, eller kollegaen på arbejdspladsen, som pludselig får en alvorlig krise, men ikke tør gå forbi en psykiatrisk skadestue. I sådanne krisesituationer kan man ringe til de nye akutteams, som så hurtigt kan rykke ud og give den hjælp, der skal til”, siger Nick Hækkerup.
 
De ambulante akutteams, som typisk vil være bemandet med sygeplejersker og psykiatere, bliver et supplement til de psykiatriske skadestuer. De næste fire år vil de nyoprettede akutteams indsamle erfaringer, så regionerne på baggrund af en effektevaluering kan vurdere, om akutteams kan bruges i de egne af landet, hvor behandlingsbehov, geografi og befolkningssammensætning er anderledes.
 
I Norge og England har man gode erfaringer med ambulante akutteams, der hele døgnet tilbyder akut behandling i hjemmet. De foreløbige erfaringer fra Norge viser blandt andet, at akutteams øger kvaliteten, medvirker til færre indlæggelser og øger patienttilfredsheden. Og også i Danmark har man positive erfaringer med særlige udrykningstjenester, som har øget patienttilfredsheden og forebygget genindlæggelser.
 
Fakta: Hvem får penge fra satspuljen?

  • Region Sjælland får tildelt cirka 4 mio. kr. til et ambulant akutteam i Psykiatrien Syd.
  • Region Syddanmark får tildelt cirka 5,6 mio. kr. til en mobil skadestue. 
  • Region Midtjylland får tildelt 8 mio. kr. til et ambulant akutteam i Regionpsykiatrien Vest.
  • Region Nordjylland får tildelt 3,4 mio. kr. til et ambulant akutteam. 

Sidst opdateret 03-10-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |