Skip navigation


Voksne med psykiske lidelser venter kortere tid på behandling

07-11-2014
NYHED – Ventetiden i voksenpsykiatrien falder, viser nye månedstal fra Statens Serum Institut. Især i Region Hovedstaden er ventetiden blevet markant kortere for psykiatrisk sygehusbehandling til voksne.

Voksne, der lider af skizofreni, svære depressioner eller andre psykiske lidelser, venter i dag kortere tid på behandling, end for kun et år siden. Ventetiden på behandling er nemlig i gennemsnit faldet med ni dage fra august 2013 til august 2014.

Forleden kom det frem, at ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien er faldende. Og nu viser foreløbige tal altså samme tendens i voksenpsykiatrien. En meget positiv udvikling, mener sundhedsministeren, som dog understreger, at det er forløbelige tal.

”For mennesker med psykiske lidelser betyder det utroligt meget, at de hurtigt kommer i behandling. Ikke mindst for dem selv, men også for deres familier. Derfor er det positivt, at ventetiden til psykiatrisk behandling falder.”

Fra at de voksne i gennemsnit måtte vente 43 dage i august 2013, før de kunne komme i psykiatrisk sygehusbehandling, skal de nu, et år senere, vente 34 dage. Største fald er sket i Region Hovedstaden, hvor ventetiden er faldet med hele 17 dage. I Region Sjælland er ventetiden faldet med 14 dage, og samlet set er Sjælland den region, hvor man venter kortest tid, nemlig 17 dage.

Regeringen indførte 1. september i år en udrednings- og behandlingsret for mennesker med psykiske lidelser, for blandt andet at komme de lange ventetider til livs. At ventetiden nu falder i både børne- og ungdomspsykiatrien og i voksenpsykiatrien er et tegn på, at udredningsretten virker, siger sundhedsministeren:

”I regeringen har vi kæmpet for at skabe bedre forhold i psykiatrien. At have en psykisk lidelse er en stor belastning, og derfor har det stor betydning og skaber tryghed, at man hurtigt bliver udredt og kommer i behandling.” 

Tidligere i år blev der med satspuljeaftalen øremærket 2,2 milliarder kroner til psykiatrien de kommende fire år. Pengene skal blandt andet gå til at udbygge kapaciteten, nedbringe ventetider, forebygge og nedbringe tvang og skabe bedre faciliteter på sygehusene for patienterne.

Fakta om regionernes ventetider i voksenpsykiatrien:

Ventetiderne til psykiatrisk sygehusbehandling for voksne er pa landsplan faldet mellem august 2013 og august 2014. Ifølge de seneste månedstal fra Landspatientregistret venter patienterne i gennemsnit kortest tid i Region Sjælland og længst i Region Nordjylland, der som den eneste region har stigende ventetider: 

 • Region Sjælland: 31 dage i august 2013 – 17 dage i august 2014
 • Region Syddanmark: 32 dage i august 2013 – 21 dage i august 2014
 • Region Hovedstaden: 54 dage i august 2013 – 37 dage i august 2014
 • Region Midtjylland: 50 dage i august 2013 – 44 dage i august 2014
 • Region Nordjylland: 41 dage i august 2013 – 51 dage i august 2014

  Sidst opdateret 07-11-2014

  Kontaktinformation

  Holbergsgade 6
  1057 København K
   | tlf: 72269000
   | EAN: 5798000362055
   |