Skip navigation


Ventetiden falder i børne- og ungdomspsykiatrien

03-11-2014
NYHED - Børn og unge med tvangstanker, spiseforstyrrelser eller andre psykiske lidelser venter kortere tid på behandling på sygehuse, end de har gjort i mange år. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

I 2011 var ventetiden i børne- ungdomspsykiatrien i gennemsnit 72 dage. Siden faldt den til 45 dage i 2013, og nu viser nye månedstal, at ventetiden i august 2014 var helt nede på 24 dage.

Det glæder sundhedsministeren, da det viser, at det er lykkes for regeringen at skabe bedre forhold for de børn og unge, der kæmper med psykiske lidelser.

”For børnene og ikke mindst deres familier, er det en stor lettelse, at de ikke skal vente dag ud og dag ind på at komme i behandling. Det kan ingen være tjent med. Det er hårdt nok i forvejen at kæmpe med psykiske lidelser i en familie”, siger Nick Hækkerup.

De foreløbige tal viser, at der er sket et fald i ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien i alle fem regioner. Det største fald er sket i Region Nordjylland, hvor ventetiden er faldet fra 114 dage i august 2013 til 34 dage i august 2014. Det mindste fald ser man i Region Sjælland. I august 2013 var ventetiden 36 dage, i august 2014 var den 31 dage.

Børne- ungdomspsykiatrien har længe været på den politiske dagsorden. Blandt andet indførte regeringen den 1. september i år en udrednings- og behandlingsret for mennesker med psykiske lidelser – der også gælder for børn og unge. Og med satspuljeaftalen for 2012-2015 afsatte regeringen med satspuljepartierne cirka 102 millioner kroner til regionale initiativer til at nedbringe ventetiden og styrke samarbejdet på tværs.

”For vores børn og unge er det vigtigt, at de kommer hurtigt i behandling, hvis de har psykiske lidelser. Hvis de venter alt for længe, kan det skabe utryghed og lidelserne kan blive forværret. Derfor er det utroligt positivt at se, det går den rigtige vej”, siger sundhedsministeren. 

Derudover er der som led i de seneste satspuljeaftaler afsat 73 millioner kroner til blandt andet at styrke samarbejdet mellem skole og sygehuset. For på den måde bedre at tage hånd om de unge, som er i risiko for at miste tilknytning til skole og hverdagsliv, når de er indlagt til behandling. 

Fakta om regionernes ventetider i børne- og ungdomspsykiatrien:

Ventetiderne til psykiatrisk sygehusbehandling for børn og unge er faldet i alle fem regioner mellem august 2013 og august 2014.
Ifølge de seneste månedstal fra Landspatientregistret venter patienterne i gennemsnit kortest tid i Region Syddanmark og længst i Region Nordjylland: 

  • Region Syddanmark: 31 dage i august 2013 – 13 dage i august 2014
  • Region Midtjylland: 50 dage i august 2013 – 25 dage i august 2014
  • Region Nordjylland: 114 dage i august 2013 – 34 dage i august 2014
  • Region Hovedstaden: 55 dage i august 2013 – 30 dage i august 2014
  • Region Sjælland: 36 dage i august 2013 – 31 dage i august 2014

Sidst opdateret 03-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |