Skip navigation


Sundhedsministeren vil af med unødvendige registreringer

17-11-2014
NYHED - Sundhedspersonalet i sygehuspsykiatrien slipper fra årsskiftet for at bruge tid på registreringer, som er tidskrævende og kritiseres for at være meningsløse.

Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale skal bruge mindre tid på papirarbejde og mere tid på det, de er bedst til: Nemlig patienterne. Derfor vil regeringen afskaffe unødvendigt bureaukrati og fjerne registreringer, der ikke bruges til noget, i sundhedsvæsnet.

Og som led i regeringens arbejde med at mindske bureaukratiet tager sundhedsminister Nick Hækkerup nu initiativ til at fjerne kravet over for regionerne om at registrere, hvor lang tid de bruger på ambulant behandling i psykiatrien, og hvor mange sundhedspersoner, der er involveret i den ambulante behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.

De to registreringer, der blev indført 1. januar 2006, bruges ikke aktivt hverken nationalt eller regionalt, og derfor vil sundhedsministeren fjerne kravet om registrering og indberetning til Landspatientregistret.

"Jeg kan sagtens forstå, at det kan være demotiverende og frustrerende for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale at skulle spilde kostbar tid på at indtaste oplysninger, som de ikke kan se gavner noget som helst. Derfor har jeg også den holdning, at vi skal af med registreringer, der ikke giver mening og stjæler tid fra patienterne", siger sundhedsminister Nick Hækkerup og fortsætter:

"Sundhedspersonalet vil også fremover skulle registrere en masse ting om patienterne, men vi skal fjerne unødvendigt bureaukrati. Og jeg lytter til sundhedspersonalet, og hvis de eksempelvis kan pege på konkrete registreringer, som ikke har et formål, så er jeg klar til at fjerne dem. Vi har jo en fælles interesse i, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale ikke skal bruge for meget tid på at registrere og udfylde papirer, der i sidste ende ikke fører til bedre behandling af patienterne."

I 2013 var der ca. 1.082.000 ambulante besøg i psykiatrien. Og ifølge Sundhedsministeriets beregninger kan regionerne frigøre over 21 årsværk ved ikke længere at foretage registreringerne.

Det forventes, at kravet om registrering af tidsforbrug ved ambulante besøg i psykiatrien og personaleinvolvering ved ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien udgår 1. januar 2015.

Initiativet med at fjerne kravet om de to registreringer i psykiatrien er et af flere afbureaukratiseringsinitiativer, som regeringen har taget.
 
I regeringens sundhedsstrategi 'Jo før – jo bedre', der blev offentliggjort i august, lægges der eksempelvis op til at nytænke Den Danske Kvalitetsmodel, der har været udskældt af blandt andre læger og sygeplejersker gennem årene for at være tung og bureaukratisk.

Og tidligere har regeringen også forsøgsvis fritaget København Kommunes sundhedspersonale for at indberette visse utilsigtede hændelser, som hverken er alvorlige eller styrker patientsikkerheden, i hjemmeplejen og på plejehjem i to år.


Sidst opdateret 17-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |