Skip navigation


Ny satspuljeaftale sender 410 millioner kroner til psykiatrien

28-11-2013
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen er enige om at afsætte 410 millioner kroner over fire år til mennesker med sindslidelser på tværs af sundheds- og socialområdet.

Behandlingen og tilbuddene til mennesker med psykiske lidelser skal forbedres. Derfor har regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftalt, at der de kommende fire år afsættes 410 millioner kroner på satspuljen til blandt andet at udvikle ny viden om brugerinddragelse og nedbringelse af tvang samt at styrke sammenhængen i den indsats, som regionerne og kommuner har ansvar for.

Der skal bruges 32 millioner kroner på at igangsætte forsøg i regionerne med akutteams, der kan tilbyde akut behandling i hjemmet og dermed forebygge unødvendige genindlæggelser på sygehusene.

Indsatsen til fordel for børn og unge med psykisk sygdom bliver også styrket. Som led satspuljeaftalen afsættes der 23 mio. kr. til at udbrede tværfaglige, udgående teams bestående af eksempelvis psykiatere, psykologer og sygeplejersker fra børne- og ungepsykiatrien, der kan rykke ud for at yde rådgivning og støtte til børn og unge med psykosociale vanskeligheder eller psykiske lidelser i nærmiljøet. 

Derudover er aftaleparterne enige om at afsætte 71 millioner kroner til at udbrede sociale akuttilbud i kommunerne. Akuttilbud er et socialfagligt tilbud, hvor mennesker med en psykisk lidelse kan få støtte og hjælp efter eksempelvis at have været indlagt på et sygehus.

Satspuljepartierne tilslutter sig målsætningen fra finanslovaftalen om at halvere tvang i psykiatrien. Der afsættes 73,6 millioner kroner til forsøg med bæltefri og tvangsfri psykiatriske afdelinger. På udvalgte lukkede afsnit vil man bl.a. afprøve, hvordan man kan undgå fysisk tvang over for udadreagerende patienter.   

Der afsættes også 40 millioner kroner til at afprøve brugen af tværfaglige teams i regionerne, som kan rådgive blandt andre praktiserende læger og sygehuslæger om medicinering af mennesker med psykiske lidelser. Teamet kan bistå i forbindelse med ned- og udtrapning af medicin og gennemgå medicinforbruget hos borgere med sindslidelser.    

Læs mere og hent satspuljeaftalen  

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61

Satspuljepartierne kan kontaktes på følgende telefonnumre:
Özlem Cekic, sundhedsordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 46 14
Anne Baastrup, socialordfører, Socialistisk Folkeparti, tlf.: 61 62 32 54

Karen Klint, psykiatriordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 33 37 40 28
Maja Panduro, socialordfører, Socialdemokratiet, tlf.: 61 62 49 86

Camilla Hersom, sundhedsordfører, Det Radikale Venstre, tlf.:  61 62 51 63
Zenia Stampe, socialordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 61 62 51 61

Jane Heitman, psykiatriordfører, Venstre, tlf.: 61 62 51 96
Eivind Wesselbo, socialordfører, Venstre, tlf.: 33 37 4555

Liselott Blixt, sundhedsordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 61 62 46 26
Karin Nødgaard, socialordfører, Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25

Simon Emil Ammitzbøll, sundhedsordfører, Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03
Thyra Frank, socialordfører, Liberal Alliance, tlf.: 61 62 51 77

Benedikte Kiær, sundheds og socialordfører, Det Konservative Folkeparti, tlf.: 61 62 50 80


Sidst opdateret 28-11-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |