Skip navigation


53 mio. kr. til forsøgsprojekter med brugerstyrede senge i psykiatrien

11-07-2013
NYHED - Jeg forventer mig meget af forsøget med de brugerstyrede senge i psykiatrien. De vil forhåbentlig både give mennesker med sindslidelser større tryghed, forkorte tiden, hvor de er indlagt på sygehusene, og nedbringe brugen af tvang. Det siger sundhedsminister Astrid Krag som opfølgning på, at regionerne nu får ca. 52,7 mio. kr. til at etablere brugerstyrede senge, hvor patienter selv kan lade sig indlægge.

Mennesker med sindslidelser som skizofreni og personlighedsforstyrrelser kan fremover lade sig indlægge på udvalgte sygehuse, hvis de føler, at de har behov for kortvarig psykiatrisk behandling. I løbet af 2013 og 2014 vil regionerne nemlig forsøgsvis etablere 21 såkaldte brugerstyrede senge på psykiatriske afdelinger rundt om i landet.
 
Tilbuddet med brugerstyrede senge, der er et supplement til den eksisterende sengekapacitet i psykiatrien, vil blive organiseret forskelligt i de enkelte regioner.
 
I Region Hovedstadens Psykiatri vil man eksempelvis etablere syv senge til brug for patienter, der har været svært syge i mange år og indlægges flere gange årligt. Patienterne underskriver en et-årig 'kontrakt', der giver dem mulighed for at kunne indlægge sig selv i perioder, hvor de føler et behandlingsbehov. De kan lade sig indlægge døgnet rundt, men kan højest være indlagt i fem døgn af gangen.
 
"I Norge har man rigtig gode erfaringer med brugerstyrede senge i psykiatrien. Deroppe har man bl.a. set et fald i brugen af tvang og i antallet af sengedage. Jeg håber, vi kan opnå samme gode resultater herhjemme", siger sundhedsminister Astrid Krag, der også mener, at det nye tilbud varsler nye tider for psykiatrien:
 
"De nye brugerstyrede senge i psykiatrien er udtryk for et grundlæggende skift i synet på mennesker med en sindslidelse. Indsatsen skal i højere grad tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og muligheder frem for begrænsninger, og de sindslidende skal inddrages mere i deres egen behandling. Og brugerstyrede senge kan give mennesker, der har kæmpet med en psykiatrisk lidelse i årevis, en større følelse af kontrol over eget liv. Det, at kunne indlægge sig selv, præcis når man har brug for det, kan gøre en kæmpe forskel", siger Astrid Krag.
 
Fakta om forsøgsprojekterne med brugerstyrede senge
Med satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat ca. 64,4 mio. kr. til, at regionerne kan afprøve projekter med brugerstyrede senge i psykiatrien.
 
Formålet er at afprøve nye metoder til bedre og mere effektiv behandling af mennesker med psykiatrisk sygdom.  
 
Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 52,7 mio. kr. af satspuljemidlerne til pilotprojekter i regionerne i årene 2013 til 2016. Midlerne fordeles sådan her:

  • Region Hovedstaden: 16,6 mio. kr.
  • Region Sjælland: 7,7 mio. kr.
  • Region Syddanmark: 12 mio. kr.
  • Region Midtjylland: 11,2 mio. kr.
  • Region Nordjylland: 5,2 mio. kr.

Regionerne vil opnormere bemandingen på de psykiatriske sengeafsnit. En del af de resterende puljemidler vil blive anvendt til at efteruddanne sundhedspersonale.


Sidst opdateret 11-07-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |