Skip navigation


Psykiatriske patienter skal kunne indlægge sig selv

04-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsministeriet opslår nu en pulje på 62,4 mio. kr. til at etablere brugerstyrede senge i psykiatrien. Det betyder, at patienter kan indlægge sig selv, når behovet melder sig, og det skal bl.a. være med til at nedbringe brugen af tvang.

Med en pulje på 62,4 mio. kr. får regionerne nu mulighed for at søge midler til at oprette såkaldte ’brugerstyrede senge’ i psykiatrien. Brugerstyrede senge giver patienterne mulighed for at indlægge sig selv, når behovet melder sig.

”Erfaringer fra udlandet viser, at de brugerstyrede senge kan betyde både færre sengedage for den syge og mindre tvang i behandlingen. Og for dét menneske, der lever et liv med psykisk sygdom, medicin og hyppige indlæggelser, kan en brugerstyret seng give noget af kontrollen i egen tilværelse tilbage. Dét sætter patienten i centrum på en ny måde, som jeg synes er utroligt positiv. Og det er en vigtig del af det paradigmeskift, som vi er gang med at gennemføre i psykiatrien i dag," siger sundhedsminister Astrid Krag.

Med satspuljeaftalen for 2013-2016 besluttede regeringen og satspuljepartierne at afsætte 62,4 mio. kr. til pilotprojekter, der skal afprøve brugen af brugerstyrede senge i psykiatrien. Inspirationen er hentet i Norge, hvor man har gjort sig gode erfaringer med brugerstyrede senge i psykiatrien. Her kan patienter indlægge sig selv, når de oplever, at behovet melder sig.

Erfaringerne fra Norge viser, at den samlede indlæggelsestid for de patienter, der har kunnet gøre brug af ordningen med brugerstyrede senge, faldt, og at der blev brugt mindre tvang. Derfor er det håbet, at man også vil kunne opnå et lignende resultat herhjemme. Samtidig er det formålet med de brugerstyrede senge, at man vil skabe en større tryghed og tilfredshed hos patienterne.

Ansøgningsfristen er den 3. maj – læs mere her

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69


Sidst opdateret 06-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |