Skip navigation


Bedre behandling til danskere med angst og depression

30-11-2012
Danskere, der har problemer med angst og depression, søger hver dag hjælp hos deres praktiserende læge. Ofte har lægerne dog svært ved at behandle patienterne, og dermed er der risiko for, at den psykiske lidelse forværres. Nu skal nye indsatser for ca. 94 mio. kr. styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehuspsykiatrien og dermed give patienterne bedre behandling.

En ny form for samarbejde mellem de praktiserende læger og de psykiatriske afdelinger på sygehusene skal forbedre behandlingen af de mange danskere, som hvert år søger egen læge, fordi de har problemer med angst eller depression. De er ikke så syge, at de skal indlægges, men deres sygdom er dog så alvorlig, at den påvirker livet og hverdagen voldsomt – og måske betyder langtidssygemeldinger og førtidspension.

Med tildelingen af lidt over 94 mio. kr. fra satspuljen for 2012-2015 til såkaldte ’shared care’-indsatser, hvor de praktiserende læger og sygehuspsykiatrien samarbejder, skal landets fem regioner nu gennemføre projekter, der skal forbedre behandlingen og gøre det muligt at behandle flere patienter hos de praktiserende læger. Og sideløbende med indsatserne skal et stort fælles forskningsprojekt samle op på resultaterne på tværs af regionerne.

”Med den nye metode kan vi hjælpe mennesker med angst og depression, før sygdommen for alvor tager over og gør det svært at leve et almindeligt liv med arbejde, familier, venner osv. Og samtidig kan vi indhente masser af værdifulde erfaringer, som vi kan bruge til at styrke indsatsen for de mennesker, der rammes af angst eller depression. De skal have bedre behandlingsmuligheder, og derfor skal vi styrke samarbejdet mellem de praktiserende læger og den regionale psykiatri”, siger sundhedsminister Astrid Krag.
 
Regionerne vil bl.a. ansætte såkaldte ’care managers’, der skal være det bindeled, der gør behandlingsforløbet mere sammenhængende for patienterne. Care manageren kan f.eks. være en specialuddannet sygeplejerske, og de kan få opgaver som at gå med patienten til lægen, udføre kognitiv terapi og hjælpe patienten med kontakten til kommunen.

Både de praktiserende læger og care manageren modtager undervisning, vejledning og supervision fra specialisterne i regionens psykiatri.

Fakta om Shared Care-indsatserne
Regionerne modtager i alt 94,1 mio. kr. over fire år. Herefter gøres midlerne permanente, så regionerne kan fortsætte indsatsen.
 
Midlerne fordeler sig således:

Region Hovedstaden: 30 mio. kr.
Region Sjælland: 14,9 mio. kr.
Region Midtjylland: 21,1 mio. kr.
Region Nordjylland: 10 mio. kr.
Region Syddanmark: 18,1 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |