Skip navigation


Udpegning af medlemmer til regeringens udvalg om psykiatri

01-05-2012
Astrid Krag har udpeget medlemmerne til regeringens udvalg om psykiatri.

Ministeren for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag, har udpeget medlemmerne til regeringens udvalg om psykiatri. Som det fremgår, er der tale om et bredt sammensat udvalg med en række organisationer, eksperter og interessenter repræsenteret.

Medlemmerne er:

 • Direktør i Sundhedsstyrelsen Vagn Nielsen (Formand for udvalget)
 • Formand for Det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen
 • Landsformand i SIND Knud Kristensen
 • Udviklingskonsulent i Landsforeningen Af nuværende og tidligere psy-kiatribrugere Karl Bach Jensen
 • Landsformand i Bedre Psykiatri Ebbe Henningsen 
 • Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab Jeanett Bauer
 • Social- og sundhedspolitisk direktør Lone Christiansen
 • Vicekontorchef i KL Kurt Hjort Kristensen 

Ministeren har også udpeget følgende uafhængige eksperter til udvalget: 

 • Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg
 • Lektor, Cand. Med. Niels Damsbo
 • Ledende overlæge, Klaus Müller-Nielsen
 • Vicecenterchef, sygeplejersker Margit Asser
 • Direktør i Socialt Udviklingscenter SUS Per Holm

Herudover indgår repræsentanter for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning, Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen i udvalget.

Se tidligere pressemeddelelse om udvalget
 
Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Jesper Lihn tlf. 7226 9527Sidst opdateret 23-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |