Skip navigation


Ny rapport: Store forskelle i regionernes psykiatri

13-12-2012
NYHED - Der er store forskelle i regionernes psykiatri. Det afspejles eksempelvis i varierende udgifter, patienter i behandling og sammensætning af tilbud. Det viser en ny rapport, der kortlægger kapaciteten i den regionale psykiatri.

På tværs af Danmarks fem regioner er der store forskelle inden for psykiatrien. Forskellene kommer bl.a. til udtryk i, at udgifterne pr. patient i børne- og ungdomspsykiatrien varierer fra ca. 36.000 kr. til knap 68.000 kr. Og at andelen af børn og unge, der er i psykiatrisk behandling, varier fra 0,9 pct. til 2,7 pct. af regionernes indbyggere under 18 år.   

Ifølge rapporten er en del af forklaringen på variationen i regionernes psykiatri, at der er en uensartet behandlingspraksis, der bl.a. hænger sammen med, at lægerne har forskellige opfattelser af, hvilken behandling der er den rette for sammenlignelige patienterne. Og det får sundhedsministeren til at efterlyse en mere ensartet patientbehandling og et større fokus på ressourceanvendelsen:   

”Det er helt nødvendigt, at regionerne bliver mere opmærksomme på, at man i højere grad bliver nødt til at ensrette behandlingstilbuddene for at få det bedste ud af ressourcerne og sikre høj kvalitet i behandlingen på tværs af regioner og afdelinger. For det må ikke være sådan, at mulighederne for at få god og rettidig psykiatrisk behandling afhænger af, hvor man bor i landet”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Rapporten peger også på, at det er muligt for regionerne at udnytte kapaciteten bedre inden for psykiatrien på forskellig vis. Centralisering i visitationen og indførelse af pakkeforløb, nævnes som eksempler på regionernes arbejde for en bedre kapacitetsanvendelse i psykiatrien. Derudover peges der bl.a. på, at et styrket samarbejde mellem den sygehusbaserede psykiatri og de private speciallæger også kan give en bedre ressourceudnyttelse.   

Analysen vil blive anvendt i arbejdet under regeringens psykiatriudvalg, hvor også kapaciteten i kommunernes sociale tilbud til mennesker med sindslidelser, vil blive kortlagt og analyseret.    

Fakta om rapporten
Rapporten er udarbejdet af Deloitte som opfølgning på økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og regionerne. 
 

Formålet med analysen er at kortlægge psykiatriens kapacitet og økonomi, belyse muligheder og barrierer for en bedre kapacitetsudnyttelse og vurdere potentialet for en bedre anvendelse af kapaciteten.   

Analysen omfatter både den regionale psykiatri og speciallægepraksis for såvel børne- og ungdoms-, voksen- som retspsykiatriske patienter. 

 

Læs rapporten "Analyse af kapaciteten i psykiatrien"


Sidst opdateret 14-12-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |