Skip navigation


Anvendelsen af tvang i psykiatrien uændret

27-10-2011
PRESSEMEDDELELSE – Brugen af tvang over for psykiatriske patienter er nogenlunde stabil, viser en opgørelse for 2010, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort. Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag, understreger, at der skal være mindre tvang på sigt.

Cirka hver femte psykiatriske patient blev udsat for tvang i en eller anden form i 2010. Det viser en ny opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien, som Sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort. Dermed ligger brugen af tvang for 2010 på niveau med brugen af tvang i de seneste 10 år.

Men opgørelsen for 2010 viser også at antallet af bæltefikseringer er mindsket med 15 procent set i forhold til 2009.  Til gengæld har anvendelsen af beroligende medicin vist en stigende tendens over en længere årrække og er i 2010 højere end anvendelse af bælte.

Antallet af indgivelse af beroligende medicin har vist en stigende tendens over en længere årrække og er i 2010 højere end anvendelse af bælte.

Minister for sundhed og forebyggelse, Astrid Krag siger:

”Regeringen har stor fokus på psykiatrien, også på brugen af tvang. Vi mener, at der skal være mindre tvang. Jeg har især hæftet mig ved, at der er sket et fald i anvendelsen af tvangs- og beskyttelsesfikseringer, og en meget stor stigning i antallet af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner. Det er en glædelig udvikling, som vi i vores prioritering af psykiatrien vil understøtte, så den kan fortsætte.”

Hun påpeger også, at regeringen og de øvrige satspuljepartier sidste år afsatte 18,6 mio. kr. til et nyt tre-årigt projekt om nedbringelse af tvang. Projektet igangsattes i starten af det nye år.

 ”Tvang skal jo altid være den allersidste udvej, så det er vigtigt, at personalet på de psykiatriske afdelinger får de bedst mulige kompetencer i forhold til at undgå tvang mest muligt. Om kort tid skal jeg selv besøge nogle psykiatriske afdelinger. Og jeg ser frem til bl.a. at drøfte tvangsanvendelse med personalet, ” siger Astrid Krag.

Se Sundhedsstyrelsens opgørelse over anvendelse af tvang i psykiatrien i 2010

Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Susanne Beck Petersen, tlf. 72 26 94 79 eller 25 27 56 17
Pressemedarbejder Andreas Boe Sjøholm, tlf. 72 26 94 25


Sidst opdateret 27-10-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |