Skip navigation


Mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien

05-03-2011
PRESSEMEDDELELSE – Siden 1990 er antallet af patienter i retspsykiatrien 4-doblet. Halvdelen af patienterne har et diagnosticeret misbrug. Det er en del af baggrunden for de knap 30 nye anbefalinger i en rapport fra en fælles arbejdsgruppe med bl.a. Danske Regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Målet med de nye anbefalinger er at få mere kvalitet og sikkerhed i retspsykiatrien.

Kvaliteten og sikkerheden i retspsykiatrien kan styrkes på en række forskellige områder - lige fra den forebyggende indsats af de opsøgende psykoseteams over misbrugsbehandling og rehabilitering.
Det fremgår af knap 30 anbefalinger i en ny rapport fra Danske Regioner.

Rapporten er blevet til i samarbejde mellem regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, Justitsministeriet og Kriminalforsorgen, Det Sociale Netværk og KL i forbindelse med, at Danske Regioner i september sidste år satte gang i et hurtigt udredningsarbejde vedr. retspsykiatrien, bl.a. på baggrund af de mange flugter i retspsykiatrien.


Formand for Danske Regioner Bent Hansen er godt tilfreds med den store buket af anbefalinger, der skal øge kvaliteten i retspsykiatrien:

”Mere kvalitet giver helt enkelt færre absenteringer. Med rapporten har vi nu et mere nuanceret billede af situationen i retspsykiatrien. Vi kan konstatere, at mængden af patienter stiger hastigt, og at halvdelen har alvorlige misbrugsproblemer. Det giver retspsykiatrien nogle helt særlige udfordringer. Jeg hæfter mig særligt ved, at de fysiske rammer skal forbedre, bl.a. så sikkerheden kan gradueres, og patienterne får bedre beskæftigelsesmuligheder.”


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Jeg er glad for, at rapporten indeholder mange konkrete forslag til, hvordan regionerne kan styrke kvaliteten og sikkerheden i den retspsykiatriske behandling. Nu skal vi se på, hvilke lovændringer der skal til, for at vi kan øge sikkerheden, som regionerne ønsker. Og så glæder jeg mig over, at vi har afsat 75 mio. kr. til bl.a. at forbedre de fysiske rammer, så de retspsykiatriske patienter får motionsrum og aktivitetsfaciliteter. Inaktivitet og kedsomhed er helt sikkert årsagen til, at nogle patienter forlader afdelingen.”

Ministeren hæfter sig samtidig ved forslagene om, at retspsykiatriske patienter som forsøg skal tilbydes elektronisk armbånd, som led i udslusning og rehabilitering, og at der skal være bedre muligheder for personalet på de psykiatriske afdelinger til at visitere patienter, patientstuer og fællesarealer for stoffer.

Sundhedsstyrelsen skal nu i gang med at formulere anbefalinger for forsøgsordninger med elektroniske armlænker.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil undersøge, hvilke erfaringer andre lande, primært de nordiske naboer, har med at holde stoffer ude af de psykiatriske afdelinger og hvordan man kan udforme nye regler, som åbner op for mere visitation af de steder, retspsykiatriske patienter bor og opholder sig.


Se rapporten


Yderligere oplysninger
Chefkonsulent Susanne Beck Petersen, tlf.72 26 94 79
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17

Sidst opdateret 05-03-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |