Skip navigation


Satspuljemidlerne har fungeret som løftestang

23-12-2011
PRESSEMEDDELELSE – KREVI offentliggør i dag rapporten ”Fra satspulje til psykiatri” om sammenhængen mellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet

Satspuljemidlerne har fungeret som løftestang for igangsættelse af prioriterede indsatser i psykiatrien.

Det konkluderer Det kommunale og Regionale Evalueringsinstitut KREVI i rapporten ”Fra satspulje til psykiatri”, der offentliggøres i dag.

Minister for Sundhed og Forebyggelse Astrid Krag siger:

”Det glæder mig, at det i rapporten konkluderes, at satspuljemidlerne har fungeret som løftestang for igangsættelse af prioriterede indsatser i psykiatrien, og at indsatserne efterfølgende er permanentgjorte og videreførte af regionerne. Det er jo intentionen, når vi fra centralt hold afsætter satspuljemidler til nye tiltag i psykiatrien.”

Baggrunden for undersøgelsen er bl.a. det stigende fokus på tildelingen af ressourcer til psykiatrien i form af satspuljemidler.

Ministeren siger:

”Det glæder mig, at der ses en stigning i aktiviteten fra 2007 til 2010 på 11 pct. på landsplan. Det betyder, at stigningen i regionernes aktivitet på psykiatriområdet er næsten dobbelt så stor som stigningen i tilførte satspuljemidler, som i samme periode er på 6 pct.”

”KREVI’s rapport er et grundigt arbejde, som bidrager med vigtig viden om sammenhængen mellem bevillinger, udgifter og aktivitet i psykiatrien. En viden, det vil være naturligt at inddrage i det kommende udvalgsarbejde om psykiatrien, som regeringen igangsætter i det nye år.”

Undersøgelsen der ligger til grund for rapporten blev sat i gang i januar 2011 af den daværende indenrigs- og sundhedsminister. Rapporten består af tre delanalyser:

·         Del 1 er en nøgletalsanalyse, hvor udviklingen i økonomi og aktivitet  på landsplan fra 2003-2010 kortlægges og sammenholdes med tilførte midler til området i perioden.

·         Del 2 er en nøgletalsanalyse, hvor udviklingen i økonomi og aktivitet i hver enkelt region kortlægges i perioden fra 2007-2010 og sammenholdes med tilførte begivenheder i perioden.

·         Del 3 er en kvalitativ analyse af regionernes økonomi- og aktivitetsstyring af de centralt tilførte bevillinger til regionen.

Rapport, sammenfatning og Bilag:

Yderligere oplysninger
Bo Elkjær, presseansvarlig, tlf. 22 77 70 88


Sidst opdateret 23-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |