Skip navigation


Haarder vil give psykiatrien et grundigt eftersyn

26-08-2011
PRESSEMEDDELELSE: Nu skal psykiatrien til eftersyn. Pengene skal bruges bedre til glæde for patienterne.

Psykiatrien skal til eftersyn.

Det er meldingen fra indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, der nu sætter et arbejde i gang med at afdække, hvad der skal til for at give de psykiatriske patienter en bedre behandling. Pengene skal bruges bedre, der skal sikres behandlingskapacitet og sammenhæng i indsatsen.

Psykiatrien er gennem de senere år blevet tilført mange ekstra ressourcer. Samtidig er der indført udvidede behandlingsrettigheder, som betyder, at psykiatriske patienter har ret til privat behandling, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde behandling inden for 2 måneder.

I november 2009 fremlagde regeringen en handlingsplan for psykiatri ”Styrket indsats for sindslidende”. Handlingsplanen indeholder 29 konkrete initiativer og tager bl.a. afsæt i Sundhedsstyrelsens nationale strategi for psykiatri fra samme år.

Selvom der er tilført mange penge og igangsat mange rigtig gode initiativer i psykiatrien rejses spørgsmålet om bl.a. mangel på behandlingskapacitet og sammenhæng i indsatsen jævnligt. Det er baggrunden for, at regeringen nu vil give psykiatrien et grundigt eftersyn.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler i den forbindelse:

"
Regeringen har gjort meget for at styrke behandlingen af de psykiatriske patienter og vi ser heldigvis en positiv udvikling på området. Men det er ikke godt nok endnu. F.eks. er der for lange ventelister for børn og unge og der kan gøres mere for at skabe større sammenhæng i indsatsen. For at sikre os, at de psykiatriske patienter får mest mulig gavn af de kommende års investeringer i psykiatrien, giver vi psykiatrien et grundigt eftersyn.”


KREVI er i øjeblikket i gang med en undersøgelse af regionernes forbrug af ressourcer til psykiatrien. Eftersynet af psykiatrien skal sammen med KREVIs undersøgelse danne et solidt grundlag for at forbedre indsatsen for de psykiatriske patienter i Danmark.
Fakta om ekstra midler til psykiatrien:

  • Psykiatrien får i 2011 992 mio.kr. fra satspuljen.

  • Med satspuljeaftaler der allerede er indgået, stiger beløbet til 1.137 mio.kr. i 2012.

  • Lægges hertil de 150 mio.kr. årligt, som regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til at afsætte i efteråret 2011, bliver det samlede beløb fra satspuljen i 2012 knap 1,3 mia.kr.

  • Af de 150 mio.kr. årligt er 35 mio.kr. målrettet flere sengepladser i almenpsykiatrien.

Sidst opdateret 09-09-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |