Skip navigation


325 mio. kr. til flere enestuer, bedre plads og motionsrum i psykiatrien

14-09-2010
PRESSEMEDDELELSE – Før sommerferien fordelte Indenrigs- og Sundhedsministeriet en pulje på 325 mio. kr. til at modernisere og udbygge de fysiske rammer for psykiatriske patienter og til at øge sikkerheden, herunder til flere enestuer og forbedring af aktivitets- og motionsrum. De fysiske rammer er vigtige for patienternes trivsel og dermed for deres muligheder for hurtigt at blive raske, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Flere enestuer, hvor de psykiatriske patienter kan få ro og bare være sig selv. Bedre plads på stuerne og på fællesarealerne. Og flere muligheder for aktiviteter, f.eks. med motionsrum, så psykiatriske patienter har noget at tage sig til.

Det har regeringen og regionerne aftalt at bruge samlet 325 mio. kr. på i 2010, så der bliver skabt bedre forhold i psykiatrien.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”De fysiske rammer er vigtige for, hvordan de psykiatriske patienter har det, mens de er indlagt. Derfor vil jeg gerne være med til at prioritere, at vi får flere enestuer, bedre plads – og ikke mindst, at de psykiatriske patienter får noget at tage sig til, mens de er indlagt. De kan jo ikke bruge alle døgnets timer på den behandling, der skal hjælpe dem til at blive raske.”

Da regeringen og regionerne indgik økonomiaftalen, satte de 250 mio. kr. af til at bygge ud og modernisere på de psykiatriske afdelinger. 200 mio. kr. er øremærket til at lave flere enestuer. Resten af pengene skal bruges til at bygge bl.a. motionsrum.

Oveni kommer 75 mio. kr., som blev sat af på finansloven for 2010 til igen at lave flere enestuer i psykiatrien og til at forbedre sikkerheden, så psykiatriske patienter ikke løber væk.

”Jeg er meget optaget af problematikken med, at nogle psykiatriske patienter keder sig, når de er indlagt. Motions- og aktivitetsrum kan være en del af løsningen, men jeg vil også arbejde for, at patienterne kan have en computer. Jeg ved godt, at en computer ikke løser alle problemerne for en alvorligt psykisk syg person. Men jeg ville selv blive syg af at være indlagt et sted, hvor der ingenting var at tage sig til”, siger Bertel Haarder.


Fakta

Økonomi for psykiatrien generelt:

  • Psykiatrien siden 2003 løftet med 12 procent fra 6 til godt 6,7 milliarder kroner i 2009 i faste priser. I år er der 740 millioner kroner ekstra. De kommende år stiger det med godt 100 millioner om året.
  • Fra 2012 er psykiatrien løftet med en milliard om året. Det skyldes, at de fleste midler fra satspuljen er blevet permanentgjort dvs. de er blevet overført til regionerne via bloktilskuddet .
  • Dertil kommer de 1.9 mia. kr. fra Kvalitetsfonden og finansloven for 2010 til nybyggeri, enestuer, fitnessrum og i det hele taget bedre fysiske rammer i psykiatrien.


Fordeling af 250 mio. kr. fra puljen til at udbygge og modernisere psykiatriske afdelinger

Mio. kr.

Enestuer

Retspsykiatri

Region Hovedstaden

139,2

16,75

Region Sjælland

20,1

6,80

Region Syddanmark

15,3

11,00

Region Midtjylland

0,0

11,75

Region Nordjylland

25,4

3,70

Ialt

200,0

50,0

 

Fordeling af 75 mio. kr. fra supplerende pulje til enestuer og bedre sikkerhed

Mio. kr.

Enestuer

Retspsykiatri

Region Hovedstaden

36,4

8,0

Region Sjælland

2,0

3,0

Region Syddanmark

5,2

6,0

Region Midtjylland

2,7

6,0

Region Nordjylland

3,7

2,0

Ialt

50,0

25,0

 


Sidst opdateret 20-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |