Skip navigation


Bedre forhold for psykiatriske patienter

03-06-2010
PRESSEMEDDELELSE - Et bredt flertal har i dag vedtaget et lovforslag, der skal nedbringe brug af tvang og øge tilsynet med tvangsfikserede patienter.

Danmarks 30 farligste patienter på Sikringsafdelingen i Region Sjælland, som alle er anbragt ved dom eller farlighedsdekret, får nu bedret forholdene. I dag vedtog et bredt flertal bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Liberal Alliance en lov, som giver afdelingen lov til at bruge oppegående tvang.

Oppegående tvang består i, at patienten får remme om mave, ankler og håndled , så patienten kan gå, men ikke sparke og slå andre. Det vil øge livskvaliteten for de meget få personer, det drejer sig om, fordi de ikke skal være isolerede eller tvangsfikserede liggende. Derudover er det også blevet lovbestemt, at de skal have en fast vagt med sig, som tilser, at de ikke skader sig selv eller bliver skadet af andre.

Loven er en stadfæstelse af en ulovlig praksis, som blev anvendt, fordi afdelingen vurderede, at det var bedst for patienterne. Loven stiller samtidigt store krav til patient ernes rets sikkerhed – oppegående tvang kan ikke iværksættes uden godkendes af Sundhedsstyrelsen.

Derudover strammer loven også på tilsynet for alle tvangsfikserede patienter. Tidligere skulle en langvarig tvangsfiksering godkendes af en udefrakommende læge efter 48 timer. Fremover bliver det et lovkrav, at langvarig tvangsfiksering skal godkendes af en ekstern læge hver eneste uge. Loven har også givet hjemmel til, at svært psykotiske patienter kan tvangsmedicineres efter tre dages betænkningstid, hvis patienten nægter at tage medicin. I dag kan der gå op til flere uger, hvilket kan forværre en patients tilstand betragteligt og efterlade patienten i en svært forpint tilstand.

Formålet med loven er at nedbringe anvendelsen af anden tvang og afkorte langvarige tvangsfikseringer . Begge dele er en erklæret målsætning for regeringen.

Fakta:
Antallet af bæltefikseringer og fastholdelser faldt lidt i 2008, viser ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Bertel Haarder forventer, at den nye handlingsplan for psykiatrien til 820 mio. kr., som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i efteråret 2009, vil sætte fart i arbejdet med at nedbringe brugen af tvang.
Den seneste årsrapport fra Sundhedsstyrelsen om anvendelsen af tvang i psykiatrien viser bl.a., at der i 2008 er blevet færre bæltefikseringer og fastholdelser. Der er afsat 820 mio. kr. til den nationale handlingsplan for psykiatrien. Med Finanslovsaftalen for 2010 er der desuden afsat 325 mio. kr. i 2010 til udbygning og modernisering af bygningerne i psykiatrien – bl.a. til at etablere enestuer.

Regeringens indsats for mindre tvang i psykiatrien rummer desuden initiativer som:
-
Fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
-
Undersøgelse af tvangsanvendelse i Danmark og sammenlignelige lande
-
Nationalt kvalitetsprojekt om tvang og projekt om implementeringsnetværk


Sidst opdateret 29-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |