Skip navigation


Nyt projekt skaber netværk for unge med psykisk syge søskende

28-07-2010
PRESSEMEDDELELSE – Nyt projekt skal hjælpe unge 15-22-årige, som er søskende til psykisk syge gennem bl.a. netværk med andre unge, der også er pårørende til psykisk syge, og med personlige videodagbøger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet støtter projektet med 500.000 kroner.

Unge i 15-22-års alderen, som har søskende eller måske psykisk syge forældre, er ofte sårbare og særligt udsatte for at blive ramt af for eksempel depression og angstlidelser.

Derfor retter et nyt projekt sig til præcis denne målgruppe. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop bevilget 500.000 kroner til projektet.

”Vi ved, at unge med en psykisk syg bror skal navigere i nogle svære rammer, for eksempel hvis forældrene bruger alle deres kræfter på den psykisk syge bror. De unge er ekstra sårbare, fordi de står foran at skulle vælge ungdomsuddannelse og uddannelse. Det er vigtigt, de får noget luft til at tænke på deres egne behov og muligheder, så de holder fast i deres valg og f.eks. gennemfører deres uddannelse. Det tror jeg, projektet her kan være med til at give dem”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

Projektet vil bygge et netværk op for 15-22-årige med psykisk syge pårørende. Forløbet vil være en kombination af gruppeforløb og sessions, hvor deltagerne bliver coachet individuelt.

Som en del af projektet vil der blive oprettet en hjemmeside, som deltagerne får personligt log-in til. Her kan de filme, skrive og indtale de overvejelser, de gør sig undervejs i forløbet. På den måde får hver deltager en personlig ”dagbog” over forløbet.

Målet
 er bl.a., at deltagerne skal komme i bedre humør af projektet, at de vil opleve færre konflikter i familierne, at de får en bedre fornemmelse af deres egen integritet og bliver bedre til f.eks. at håndtere stress.

Projektet løber over et år. Når det er afsluttet, skal der skrives et inspirationskatalog, som bl.a. Ungdomsuddannelsesvejledningen og psykiatrien kan bruge.

Bag projektet står bl.a. Landsforeningen Bedre Psykiatri, som i forvejen er midt i et projekt med at skabe netværk for forældre til psykisk syge unge. I øjeblikket er cirka 450 forældre omfattet af dette projekt.


Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Marie Nyhus tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 27-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |