Skip navigation


Ny specialuddannelse skal trække flere psykologer til psykiatrien

15-12-2010
PRESSEMEDDELELSE – Fra næste år kan psykologer tage en ny fire-årig specialuddannelse målrettet arbejde i psykiatrien. Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder håber, at de nye specialpsykologer kan være med til at aflaste psykiatrien, hvor der i højere grad end i andre lægelige specialer mangler læger.

Fra næste år kan autoriserede psykologer uddanne sig til specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri.

Der mangler gennemsnitligt flere læger i psykiatrien end i stort set alle andre specialer.

Formålet med den nye specialuddannelse er at styrke psykologers teoretiske viden og praktiske og kliniske færdigheder, og ruste psykologer bedre til at aflaste og supplere psykiatere og det øvrige personale i psykiatrien.


Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

”Uddannelserne til psykolog og psykiater kan selvfølgelig ikke sidestilles, og det er heller ikke tanken med den nye specialuddannelse. Men allerede i dag er der gode erfaringer med, at psykologer ansat i psykiatrien supplerer og aflaster psykiateres arbejde ved f.eks. diagnosticering, undersøgelser og udskrivning af patienter. Den rolle styrker vi nu med en ny specialuddannelse, som jeg håber, kan være med til at aflaste lægemanglen i psykiatrien og gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads”.

Den nye specialuddannelse er fire-årig og er udviklet på initiativ af Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Fokus for uddannelsen er bl.a. praktiske kliniske færdigheder i forhold til undersøgelses-, behandlings- og forløbsplaner, samt psykopatologisk diagnostisk udredning og psykologisk behandling.

Desuden fokuserer uddannelsen på kompetencer inden for sundhedsfremme, tværfagligt samarbejde og kvalitetsudvikling.
Specialpsykologen er stadig ansvarlig for sit arbejde i henhold til sin autorisation som psykolog.


Yderligere oplysninger
Fuldmægtig Emil Niragira Rasmussen, tlf. 72 26 94 68


Sidst opdateret 15-12-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |