Skip navigation


Stor udbygning af børnepsykiatrien i gang

25-08-2010
PRESSEMEDDELELSE - Der er sket en stor stigning i antallet af børn, som henvises til børne- og ungdomspsykiatrien. Der behandles flere børn end nogensinde før, men antallet af henvisninger stiger markant hvert eneste år. Kapaciteten er ved at blive udbygget med et stort årligt løft på 225 millioner kroner.
Unge med et akut behandlingsbehov skal behandles her og nu i sygehusvæsenet. Det gælder naturligvis også for psykisk syge børn og unge.

Siden 2009 har psykisk syge børn og unge haft ret til hurtig undersøgelse behandling. Det indebærer ret til at blive behandlet på privat hospital eller klinik, som regionerne har en aftale med, hvis ventetiden er mere end to måneder.

Samtidig med indførelsen af disse rettigheder blev der afsat midler til en gradvis udbygning af kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien. Og en gradvis udbygning er den eneste realistiske vej frem på området, fordi det er vanskeligt at skaffe kvalificeret personale til området – der er bl.a. mangel på psykiatere.

Børne- og ungdomspsykiatrien tager sig af flere børn og unge end nogensinde, men samtidigt stiger antallet af henvisninger stiger markant år for år.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder siger:

"Unge med akut brug for psykiatrisk hjælp skal behandles nu og her. Vi oplever i disse år, at langt flere børn og unge bliver henvist og har derfor givet et stort årligt løft til flere behandlingstilbud. Mange af de henviste børn har dog ikke brug for behandling på psykiatrisk sygehus, men f.eks. social støtte i skolen og evt. videre behandling hos egen læge eller hos speciallæge. Det er derfor vigtigt, at afklare det rigtige tilbud fra starten i stedet for blot at henvise."

Regionerne bør overveje, om de anvender de mange ekstra ressourcer, de har fået i forbindelse med indførelse af to-måneders fristen mest hensigtsmæssigt. Kan der gøres mere for hurtigt at få taget hånd om de mange henviste og få afklaret, hvilket tilbud de måtte have behov for. Og heldigvis er det jo kun en mindre andel af de henviste børn, der har behov for behandling i sygehuspsykiatrien.

På Aalborg Psykiatriske Sygehus har man f.eks. valgt at indgå et samarbejde med et privat firma om undersøgelse og behandling for at kunne overholde to-måneders fristen.

"Jeg vil opfordre andre regioner til at overveje lignende løsninger. Men også kommunerne - som henviser et stigende antal børn til undersøgelse - må hele tiden have fokus på, om en henvisning til behandlingspsykiatrien er den rigtige løsning for det enkelte barn," siger Bertel Haarder.

Han understreger, at der under denne regering er tilført rigtigt mange ressourcer til psykiatrien både til børne- og ungeområdet og til voksenområdet. Senest med psykiatrihandlingsplanen fra 2009, hvormed der over fire år er afsat mere end 800 mio.kr.

Børnepsykiatriområdet har derudover ved fuld indfasning i 2012 fået et løft på ca. 225 mio.kr. årligt til undersøgelses- og behandlingsretten i børne- og ungdomspsykiatri.


Profil i 2008-niveau:

 2008

2009

2010

2011

2012

 19,1

121,2

157,1

191

227,2Sidst opdateret 27-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |