Skip navigation


Sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger styrkes

27-08-2010
Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og formand for Danske Regioner Bent Hansen er enige om at styrke sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og formand for Danske Regioner Bent Hansen drøftede for nylig sikkerheden på de retspsykiatriske afdelinger. De er enige om, at sikkerheden skal styrkes. Regionerne har allerede gennemgået sikkerheden på afdelingerne og er i gang med at implementere en række nye initiativer, der skal styrke sikkerheden. Derpå undersøger regionerne behov for yderligere initiativer.

Der er aftalt møde om sikkerheden i retspsykiatrien mellem formand for Danske Regioner Bent Hansen og indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder i begyndelsen af september.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder besøger i dag Risskov, hvor der vil være pressemøde kl. 17.20.

Fakta
Der er afsat i alt 361 mio. specifikt til retspsykiatrien udover den årlige bevilling med økonomiaftalen:

  • 261 mio. kr. er specifikt til en styrket indsats i retspsykiatrien fra den sam-ede bevilling på 818 mio. kr. til den nye nationale handlingsplan for psykiatrien.
  • 100 mio. kr. med Finansloven for 2010 til modernisering af de fysiske rammer i retspsykiatrien. Mere i oversigten nedenfor.

Oversigt over midler til regeringens psykiatrihandlingsplan afsat med satspuljeaftalen 2010-2013  

 

2010

2011

2012

2013

I alt

Let tilgængelighed til akutte
psykiatriske tilbud

10,0

20,0

20,0

20,0

70,0

Udbygning af opsøgende
psykiatriteams og tvungen opfølgning

45,0

65,0

75,0

70,0

255,0

Styrket selvmordsindsats

7,0

7,0

7,0

12,0

33,0

Afstigmatiseringskampagne/
PsykiatriFondens børne- og ungebus

13,8

1,7

1,7

1,8

19,0

Forsøg med "Den gode
psykiatriske afdeling"

20,0

10,0

2,0

 

32,0

Styrket indsats i retspsykiatrien

65,3

65,3

65,3

65,3

261,2

Pulje til støtte og bistand til
personer med debuterende
sindslidelser

8,0

 

 

 

8,0

Styrket social indsats over
for sindslidende

35,0

35,0

35,0

35,0

140,0

I alt

204,1

204,0

206,0

204,1

818,2

Det bemærkes, at de 65,3 mio.kr. årligt til retspsykiatrien er afsat til videreførsel af aktiviteter igangsat med satspuljeaftalen for 2008.

Hertil kommer, at der med Finansloven for 2010 er afsat 350 mio.kr. øremærket en ansøgningspulje til udbygning og modernisering af de fysiske rammer i psykiatrien. Heraf er 75 mio.kr. afsat til anlægsløft og øget sikkerhed i retspsykiatrien og 25 mio.kr til retspsykiatriske sengeplader i børne- og ungdomspsykiatrien (i alt 100 mio.kr). Disse midler ligger ud over midlerne afsat med satspuljeaftalerne.

Yderligere oplysninger
Pressemedarbejder Martin Deichmann tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 30-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |