Skip navigation


Bertel Haarder: Der er stadig et arbejde med at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien

16-04-2010
Antallet af bæltefiksering og fastholdelser faldt lidt i 2008 viser ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen. Men det er ikke godt nok. Bertel Haarder forventer, at den nye handlingsplan for psykiatrien til 820 mio. kr., som et bredt flertal i Folketinget blev enige om i efteråret 2009, vil sætte fart i arbejdet med at nedbringe brugen af tvang.

Den seneste årsrapport fra Sundhedsstyrelsen om anvendelsen af tvang i psykiatrien viser bl.a., at der i 2008 er blevet færre bæltefikseringer og fastholdelser. Med regeringens særlige fokus på området må udviklingen forventes at fortsætte og ligeledes slå igennem, når det gælder andre former for tvang.   

”Jeg glæder mig selvfølgelig over, at vi nu ser et lille fald i anvendelsen af bæltefikseringer og fastholdelser af den enkelte patient. Med den nye psykiatrihandlingsplan, hvor der er afsat mere end 800 mio. kr., skal arbejdet med at nedbringe brugen af tvang op i fart, og i det hele taget skal indsatsen for de psykisk syge styrkes”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, der også hæfter sig ved, at Danmark skiller sig ud fra andre lande ved at registrere anvendelsen af tvang – oven i købet meget finmasket som Sundhedsstyrelsen udredning om tvangsforanstaltninger i psykiatrien fra 2009 viste.   

Der er afsat 820 mio. kr. til den nationale handlingsplan for psykiatrien. Med Finanslovsaftalen for 2010 er der desuden afsat 325 mio. kr. i 2010 til udbygning og modernisering af bygningerne i psykiatrien – bl.a. til at etablere enestuer.   

Aftalen med satspuljepartierne om en national handlingsplan for psykiatrien indeholder blandt andet forslaget om ”tvungen opfølgning”, som skal gavne de patienter, der flere gange efter udskrivning dropper deres medicin og får det så dårligt, at de at bliver tvangsindlagt igen og igen. Tvungen opfølgning vil gøre det muligt, at fastholde denne lille gruppe patienter længere tid i behandling, så de undgår at blive tvangsindlagt og måske bæltefikseret og – frem for alt – så de i en længere periode får mulighed for at opleve en mere ”normal” hverdag.

 

Regeringens indsats for mindre tvang i psykiatrien rummer desuden initiativer som        

  • Fokus på udskrivningsaftaler og koordinationsplaner
  • Undersøgelse af tvangsanvendelse i Danmark og sammenligenlige lande
  • Nationalt kvalitetsprojekt om tvang og projekt om implementeringsnetværk

Læs rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside


Sidst opdateret 16-04-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |