Skip navigation


Ny psykiatri handlingsplan: Opsøgende og mere specialiseret behandling tiil sindslidende

23-11-2009
PRESSEMEDDELELSE: Sindslidende har krav på effektiv behandling og den nødvendige støtte, og det skal være nemt at få det rigtige tilbud uanset om det er sundhedsfaglig behandling eller en social indsats. Det er baggrunden for regeringens nye handlingsplan for psykiatri. Det skal gå hurtigere med at få den rigtige behandling, og der skal være sammenhæng i det tilbud, som sindslidende får. Brugen af tvang skal begrænses til det absolut nødvendige.

”Psykiatrien har ikke altid fået den opmærksomhed, som den har haft behov for. Nu satser vi på at give området det nødvendige løft”, siger Jakob Axel Nielsen, minister for sundhed og forebyggelse. 

Regeringen og satspuljepartierne har i satspuljeaftalen afsat ekstra 820 mio. kr. fra 2010 og fire år frem til en styrket indsats inden for både den behandlende psykiatri og socialpsykiatrien. 

Indenrigs – og socialminister Karen Ellemann er meget tilfreds med, at der er udsigt til bedre vilkår for nogle af samfundets allersvageste:

”Jeg er glad for, at vi nu skaber nogle bedre rammer, som i højere grad sætter sindslidende i centrum for indsatsen. Der er behov for, at vi i højere grad ser den sundhedsfaglige og sociale indsats i sammenhæng og her har vi med handlingsplanen taget nogle afgørende skridt”. 

Den nye handlingsplan omfatter bl.a. flere udgående teams. Erfaringer fra både ind- og udland med opsøgende tilbud til psykiatriske patienter er gode. De viser fx, at patienter oftere gennemfører behandlingen, at der er færre og kortere indlæggelser, og patienten oftere er i arbejde, og at både sindslidende og pårørende er mere tilfredse. 

I dag har fire ud af fem regioner oprettet udgående psykiatriske teams til især psykotiske patienter.

”Regionerne har peget på, at der er behov for flere teams, så andre grupper af patienter som fx retspsykiatriske og ikke-psykotiske patienter kan få gavn af den type behandling. Den udvikling vil vi gerne bakke op om”, siger Jakob Axel Nielsen. 

Komplicerede behandlinger af kræft og andre fysiske sygdomme samles i disse år på få afdelinger, hvor patienterne får specialistbehandling. Det samme skal ske inden for psykiatrien, når patienter har brug for indlæggelse. 

Psykiske lidelser er vidt forskellige, og derfor er der et naturligt behov for, at behandlingerne bliver mere specialiserede. Patienterne skal have behandling af personale, som har ekspertise i deres sygdom.  

Nogle sindslidende oplever at blive ”tabt” mellem kommuner og regioner, når de bliver udskrevet fra behandling og har brug for social støtte. Derfor omfatter handlingsplanen også initiativer, som vil skabe bedre sammenhæng i indsatsen. 

Blandt initiativerne er udvikling af nogle integrerede forløb, hvor den sociale indsats og den psykiatriske behandling kører sideløbende frem for adskilt. På den måde undgår sindslidende at blive kastebold mellem sektorerne. Et andet initiativ er støtte til ”den gode udskrivning” – et styrket samarbejde mellem sundhedspersonale og de sociale medarbejdere i regioner og kommuner, når en sindslidende skal udskrives. Der er også støtte til at sindslidende kan tage en uddannelse og fastholde et job.  

”Vi har styrket mulighederne for, at sindslidende kan få en god tilværelse på egne præmisser og vi skaber nogle bedre muligheder for en helhedsorienteret socialpsykiatri, som skaber sammenhæng og bygger bro mellem sektorerne”, siger indenrigs- og socialminister Karen Ellemann. 

Andre elementer i handlingsplanen er: 

Flere patientrettigheder. Fra 2010 indføres ret til hurtig behandling for psykisk syge voksne. Hvis deres region ikke kan tilbyde behandling inden for to måneder, får de mulighed for at søge privat behandling. Børn og unge har denne mulighed i dag.

  • Efteruddannelse af læger i hjælp til at håndtere patienters stress
     
  • Forebyggelse af selvmord
     
  • Flere enestuer og bedre fysiske rammer
     
  • Kvalitetsudvikling af nye behandlingsmetoder

 

Kontakt:
Pressechef Mette Ebdrup, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tlf. 40 56 05 99.
Presseansvarlig Anni Lundqvist, Indenrigs- og Socialministeriet, tlf. 33 92 46 71 og mobil nr.  40 70 69 01.

Læs handlingsplanen her:

 


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |