Skip navigation


Markante fremskridt i pårørendes tilfredshed med psykiatrien

23-11-2009
PRESSEMEDDELELSE: Tidligere og bedre kontakt med de pårørende i psykiatrien har skabt markante fremskridt i deres tilfredshed. At inddrage de pårørende er samtidig en fordel for alle parter

En øget tilfredshed hos pårørende, som er i kontakt med de psykiatriske sengeafdelinger på 64 procent. Det er et af de opløftende resultater fra et netop afsluttet projekt "Pårørende i psykiatrien", hvor Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse over to år har sat fokus på de pårørendes rolle i psykiatrien.

Projekt har vist vejen til, hvordan de pårørende kan inddrages, når deres nærmeste bliver indlagt. De pårørende er – som projektet har vist – nemlig en væsentlig ressource i patienternes behandlingsforløb. Og et øget samarbejde mellem de pårørende og sundhedspersonalet resulterer både i en øget tilfredshed hos pårørende og medarbejdere, og et løft i kvaliteten af behandlingen til gavn for patienterne. 

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er meget imponeret af de gode resultater fra projektet.  

  • Sundhedsvæsenet viser her, at man kan skabe vigtige kulturændringer ved at fastholde fokus på et bestemt område. Det arbejde skal fortsættes, og vi skal nu have samarbejdet med de pårørende implementeret på alle afdelinger. Samtidig står vi klar en helt ny national psykiatriplan, der vil give hele psykiatrien et kvalitetsløft, siger han. 
  • Bent Hansen, formand for Danske Regioner, understreger også, at man med projektet og resultaterne kan tillade sig at sige, at psykiatrien viser vejen. 
  • Man hører tit, at psykiatrien halter bagefter det somatiske område. Men her er det lige modsat. Der er tale om en professionalisering af arbejdet med pårørende på den gode måde, som alle kan lære af, siger han. 

Projektet har omfattet 15 voksenpsykiatriske sengeafsnit og seks ambulante centre fordelt over hele landet og Færøerne. Bag projektet står – udover initiativtagerne fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner – Sundhedsstyrelsen, SIND, landsforeningen Bedre Psykiatri, LAP (Foreningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere), Dansk Psykiatrisk Selskab, Fagligt Selskab for psykiatriske Sygeplejersker, samt Sundhedskartellet. 

Kontakt:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37

Du kan læse rapporterne her.

Succesfuldetiltag

Statusrapport

Evalueringsrapport


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |