Skip navigation


Sundhedsstyrelsens årsberetning vedr psykisk syges kriminelle forløb, 2008

01-12-2009
Læs mere i årsberetningen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet årsberetning for 2008 i henhold til lov nr. 1372 af 20. december 2004 om undersøgelse af behandlingsforløb, hvor psykisk syge begår alvorlig personfarlig kriminalitet (havariloven).

 

Havariloven trådte i kraft den 1. januar 2005 og gælder til 30. juni 2010. I medfør af loven skal der undersøges 10 sager om året over en 5-årig periode. Undersøgelsen afsluttes med udgangen af 2009, hvorfor den afsluttende rapport vil foreligge i 2010.

 

Læs mere i beretningen: Sundhedsstyrelsen årsberetning vedr. psykisk syge kriminelles forløb, 2008


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |