Skip navigation


Stadig flere henvisninger til børne- og ungepsykiatrien

22-10-2008
PRESSEMEDDELELSE

Sundhedsstyrelsens nye rapport om børne- og ungepsykiatrien viser, at antallet af henvisninger er mere end fordoblet i perioden 1996 til 2007.  Selvom aktiviteten undervejs er gået kraftigt i vejret, har det på grund af det stigende antal henvisninger ikke været nok til at få nedbragt ventelisterne. En undtagelse er unge med spiseforstyrrelse, hvor ventetiden generelt er kortere og hvor der trods et stigende antal henvisninger i 2007 er færre på venteliste end året før.

For sundhedsminister Jakob Axel Nielsen er rapporten tegn på, at det er nu, den nye undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungepsykiatrien for alvor skal stå sin prøve:

"Med den nye undersøgelses- og behandlingsret skal billedet altså ændre sig. Vi kan ikke leve med, at psykisk syge børn og unge venter unødigt længe. Fra 1. august indførte vi en ret til at vælge et privat tilbud om undersøgelse, hvis man har ventet mere end to måneder i det offentlige. Fra 1. januar 2009 gælder det samme på behandling."

"Den nye patientrettighed for psykisk syge børn og unge forventer jeg mig meget af. Vi har jo set, at den form for rettighed virker, når der skal sættes ind mod ventelister. Det får nemlig — som jeg allerede har hørt sker rundt omkring — regionerne til at finde et ekstra gear til gavn for de syge børn og unge."

"Én årsag til, at der står mange børn og unge på venteliste på dette område er, at der er sket langt over en fordobling i henvisningerne på 10 år. Og vi ved desværre ikke hvorfor. Men et oplagt indsatsområde er altså at forebygge behovet for psykiatrisk behandling hos børn og unge. Det kræver en tværfaglig indsats forankret i kommunen."

Kontakt:

Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk eller tlf. 40 82 0637


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |