Skip navigation


Knap 1,4 mia. kr. til sundhedsområdet med ny satspuljeaftale

27-10-2008
PRESSEMEDDELELSE - Der er opnået enighed om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet 2009–2012. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance.

Der er opnået enighed om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012. Aftalen er indgået mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. Med aftalen styrker partierne indsatsen på sundhedsområdet indenfor tre hovedområder: Mennesker med sindslidelser, mennesker med handicap og særligt udsatte grupper.

Inden for psykiatrien afsættes der bl.a. penge til at indføre en udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien. Det betyder, at voksne over 19 år fra 2010 får ret til at vælge et privat tilbud, som har aftale med regionerne, hvis regionerne ikke kan tilbyde behandling indenfor 2 måneder. En tilsvarende rettighed er allerede introduceret i børne- og ungdomspsykiatrien.

Partierne bag aftalen har også taget hul på finansiering af psykologbehandling af personer med let til moderat angst, herunder OCD, og til at styrke behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord. Derudover er der sat penge af til dag- og døgnbehandling på alkoholområdet samt forebyggelse af negativ social arv i sundhed.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen mener, at satspuljepartierne er landet på en rigtig god aftale, der samlet set giver næsten 1,4 mia. kr. mere til sundhedsområdet over de næste fire år og forstærker indsatsen overfor nogle af samfundets svageste grupper:

”Jeg er godt tilfreds med, at psykiatrien igen er på dagsordenen, og at vi nu får indført en udvidet behandlingsret i voksenpsykiatrien, ligesom vi for nyligt fik det for psykisk syge børn og unge. Derudover får vi styrket indsatsen overfor patienter med angst og folk, der har forsøgt selvmord. Med den nye aftale er der også sat fokus på negativ social arv i sundhed. Det glæder mig, for det er en problemstilling, vi hverken skal vænne os til eller ignorere. Alt i alt synes jeg, at den pakke vi her i fællesskab er nået frem til, har den helt rigtige sammensætning i forhold til de mest udsatte gruppers behov i sundhedsvæsenet.”

Det bemærkes, at der ikke er en samlet satspuljeaftale før de decentrale delaftaler er konfirmeret på et centralt møde i Finansministeriet.

Kontakt:

Kontakt til ministeren for sundhed og forebyggelse kan ske til pressemedarbejder Martin Deichmann 40 82 06 37 / mde@sum.dk

Satspuljepartiernes ordførere kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Vivi Kier (KF)  3337 4214
Birgitte Josefsen (V)   3337 4559
Sophie Løhde (V)   3337 4508
Liselott Blixt (DF)  3337 5120
Lone Dybkjær (RV)   3337 4711
Morten Østergaard (RV)  3337 4718
Anders Samuelsen (LA)   3337 4904
Jens Peter Vernersen (S)    3337 4043
Karen Klint (S)   3337 4028/4028 9864
Anne Baastrup (SF)   3337 4402
Karl H. Bornhøft (SF)   3337 4425
Özlem Cekic (SF)  3337 4419

Aftale om satspulje på sundhedsområdet 2009 til 2012
 

 


Sidst opdateret 10-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |