Skip navigation


Udmøntning af puljen til køb af fripladser til sundhedsfaglig behandling på private behandlingssteder

15-08-2008
Regeringen og satspuljepartierne indgik den 22. februar 2008 en ny satspuljeaftale på sundhedsområdet for perioden 2008-2011.

Regeringen og satspuljepartierne var enige om at anvende de resterende 14,5 mio. kr. fra incitamentspuljen for spiseforstyrrelser til etablering af en fripladsordning, hvorved der gives økonomisk støtte til køb af fripladser til sundhedsfaglig behandling på private behandlingssteder for spiseforstyrrede.

Puljen er nu udmøntet og følgende projekter støttes med midler fra puljen: Symfonien er tildelt 3,5 mio. kr., svarende til ca. 2 døgnpladser af 18 måneders varighed og 2 dagpladser af 24 måneders varighed, Askovgaarden er tildelt 3,3 mio. kr., svarende til ca. 16 ambulante pladser, Frederiksberg Centeret er tildelt 2,4 mio. kr., svarende til ca. 54 dagbehandlingsforløb og Kildehøj Privathospital er tildelt 5,3 mio. kr., svarende til ca. 10 døgnbehandlingsforløb af 6 måneders varighed. 

Tildelingen af midler sker til den enkelte institution og gælder for 2008 til 2009. 
 
 Brev til regionerne
 


Sidst opdateret 10-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |