Skip navigation


Lovforslag om forlængelse af økonomiprotokollat for almen praksis fremsat i Folketinget

03-05-2017
NYHED - Et nyt lovforslag, som forlænger det nuværende økonomiprotokollat for praktiserende læger, er i dag blevet fremsat i Folketinget.

Den økonomiske ramme for almen praksis – også kaldet økonomiprotokollatet – udløber den 31. august i år.

For at sikre at de samlede offentlige udgifter til sundhedssektoren holdes inden for ansvarlige økonomiske rammer, fremsætter regeringen i dag et lovforslag, der sikrer, at rammen for almen praksis ikke overskrides i perioden fra 1. september 2017 og frem til, at der indgås ny overenskomst for almen praksis.
 
Med lovforslaget forlænges økonomiprotokollatet frem til, at en ny overenskomst er indgået og trådt i kraft, men der ændres ikke ved indholdet af protokollatet. De rettigheder og pligter, der er aftalt mellem parterne, gælder altså fortsat.
 
Loven forventes at træde i kraft den 1. september 2017 og vil falde bort, når en ny overenskomstaftale mellem RTLN og PLO er trådt i kraft, eller den gældende overenskomst evt. opsiges.
 
Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside


Sidst opdateret 03-05-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |