Skip navigation


Faste læger på plejecentre giver beboerne bedre behandling

29-08-2014
PRESSEMEDDELELSE - Beboerne får bedre pleje og behandling, og samarbejdet mellem plejepersonale og læger bliver nemmere, når praktiserende læger bliver fast tilknyttet plejecentre. Det viser en ny evaluering, som SFI i dag offentliggør. Regeringen er parat til at udbrede ordningen med faste læger på plejecentre til hele landet.

Når en ældre i dag flytter på et plejecenter, er det almindeligt, at beboeren enten beholder sin egen læge eller bliver tilknyttet en ny i lokalområdet. Den praksis betyder, at de enkelte plejehjem kan have tilknyttet rigtig mange forskellige praktiserende læger til beboerne, og det er svært at håndtere i hverdagen og betyder også, at det kan være vanskeligt at skabe sammenhæng i plejen og behandlingen af de ældre.
 
Regeringen lægger derfor i sin nye sundhedsstrategi ’Jo før – jo bedre’ op til, at beboere på plejecentre og bosteder fremover skal tilbydes en fast praktiserende læge. Ordningen med faste læger skal give de ældre en bedre pleje og behandling og styrke samarbejdet mellem det plejepersonale, der til daglig hjælper den enkelte beboer, og den praktiserende læge, som tilser beboerne.
 
Og meget tyder på, at både beboere og plejepersonale har stor gavn af, at der er faste læger tilknyttet plejecentret eller bostedet. En ny evaluering af et pilotprojekt, som SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – har udarbejdet, viser i hvert fald, at der er sket et markant fald i antallet af beboere, som indlægges på sygehusene, og at kommunikationen mellem læger og plejepersonale er styrket, efter plejecentrene har fået tilknyttet faste læger.
 
"De ældre, der bor på plejehjem, er nogle af vores allersvageste borgere, og jeg mener, vi har en forpligtelse til at gøre mere for dem. De er dybt afhængige af den hjælp, de får af sundhedspersonalet, og har ofte flere sygdomme, som de dagligt behandles for. Derfor er det også vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem for eksempel de sygeplejersker, der giver beboerne medicin, og de praktiserende læger, der udskriver den. Og det samarbejde kan blive nemmere og bedre, hvis plejehjemmene får tilknyttet faste læger, og det vil i sidste ende gavne beboerne", siger sundhedsminister Nick Hækkerup, der er parat til at udbrede ordningen med faste læger til alle plejehjem i Danmark.
 
Socialminister Manu Sareen er helt på linje med sin ministerkollega og ser de faste læger som et naturligt skridt i regeringens arbejde med at forbedre forholdene for de ældre:
 
"Det er vigtigt for mig, at man også som ældre har et liv, hvor den enkeltes selvstændighed og livskvalitet er i fokus. Vi er derfor i fuld gang med at løfte kvaliteten på ældreområdet og initiativet med de faste læger er en vigtig del af det løft. Projektet viser nemlig, at de ældre får det bedre: De bruger mindre medicin, der er færre indlæggelser, og samarbejdet mellem plejepersonale og læger er blevet bedre. Det giver med andre ord kvalitet for den enkelte ældre, og det er det, det handler om for mig", siger Manu Sareen.

Læs mere og hent evalueringen på www.sfi.dk
 
Fakta om pilotprojektet:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har taget initiativ til pilotprojektet ’Fast tilknyttede læger på plejecentre’.
 
Målet med projektet har været at undersøge, om man kan forbedre kvaliteten i pleje og behandlingsmæssige forløb for beboere på plejecentre via et tættere samarbejde mellem læge og plejepersonale.
 
På syv plejecentre i Københavns, Furesø, Viborg, Horsens og Lolland Kommuner har man i perioden 2012-2014 tilknyttet faste praktiserende læger.
 
Ifølge SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der har evalueret pilotprojektet, har de faste læger bl.a. ført til:

  • Færre sygehusindlæggelser – både forebyggelige indlæggelser, der er reduceret med 28 procent, og genindlæggelser og korttidsindlæggelser, som er reduceret med hhv. 27 og 14 procent
  • Mindre medicinforbrug
  • Bedre samarbejde og kommunikation mellem læger og plejepersonale

Yderligere oplysninger:
Pressechef i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Pressemedarbejder i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Andreas Relster, tlf.: 41 85 12 59.


Sidst opdateret 29-08-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |