Skip navigation


Astrid Krag lytter til lægerne

27-05-2013
PRESSEMEDDELELSE - ”Høringsfasen handler om at lytte. Det har jeg gjort, og jeg går så langt, som det er muligt for at imødekomme de rejste bekymringer – uden dog at gå på kompromis med kernen i lovforslaget”, siger sundhedsminister Astrid Krag, der fremsætter et revideret lovforslag om almen praksis i morgen.

For godt tre uger siden sendte sundhedsministeren et lovforslag om almen praksis i høring. Høringsfristen udløb i fredags, og lovforslaget er nu klar til at blive fremsat i Folketinget tirsdag den 28. maj.

På flere væsentlige punkter ser lovforslaget imidlertid anderledes ud, end da det blev sendt i høring 3. maj. Sundhedsministeren har således valgt at ændre lovforslaget på baggrund af høringssvarene.

”Der er bred opbakning til regeringens planer om at udvikle almen praksis, så vi kan sikre lægedækning til alle og et bedre sammenhængende sundhedsvæsen med høj kvalitet. Men høringssvar fra de Praktiserende Lægers Organisation viser også, at der blandt lægerne er bekymring for, at den til enhver tid siddende sundhedsminister kan detailstyre lægernes arbejdsdag. Det har aldrig været regeringens ønske, og derfor har jeg valgt at ændre lovforslaget de steder, hvor der har været tvivl om, hvad loven kan bruges til. Det står nu soleklart, at eksempelvis krav om hjemmebesøg og bestemte åbningstider fortsat vil være aftalestof mellem regionerne og lægerne,” siger sundhedsminister Astrid Krag.

Lægerne har også fået opfyldt deres ønske om at få sæde i de regionale praksisplanudvalg, der er det nye forum for samarbejde om planlægningen af almen praksis. I det oprindelige lovforslag var lægerne ikke repræsenteret, men flere høringsparter har peget på, at de bør have plads i praksisplanudvalgene, og det har sundhedsministeren taget til efterretning. 

”Det er vigtigt for mig, at regioner og kommuner får mulighed for at planlægge praksisområdet i sammenhæng med hele sundhedsområdet. Men det skal ske i samarbejde med lægerne, og derfor bliver de nu en del af praksisplanudvalgene”, siger ministeren, der samtidig slår fast, at regioner og kommuner ikke kan pålægge lægerne nye opgaver, uden parterne aftaler, hvordan det kan implementeres i praksis.  

Med ændringerne i lovforslaget håber sundhedsministeren, at de ca. 3.600 praktiserende læger og deres organisation PLO vil være indstillet på at forhandle en ny aftale på plads i løbet af de næste femten måneder, som den gældende økonomiaftale er forlænget med.

”Jeg vil gerne feje enhver uklarhed om lovforslagets intentioner af bordet. Regeringen ønsker at udvikle, men også bevare kernen i det nuværende system med privatpraktiserende læger. Jeg ønsker ikke at detailstyre den enkelte læges arbejdsdag, og selvfølgelig skal der også fremover indgås aftaler mellem PLO og regionerne om aflønning og arbejdsopgaver”, siger Astrid Krag.

Lovforslaget fremsættes i Folketinget 28. maj, og det forventes, at det vil træde i kraft 1. september 2013.  

Læs notat om justeringer og præciseringer af lovforslaget om almen praksis i forlængelse af høringen.   

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.:  50 74 34 61.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
 


Sidst opdateret 27-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |