Skip navigation


Sundhedsministeren udpeger formand for nyt udvalg

05-12-2013
NYHED - Leif Vestergaard Pedersen er udpeget som formand for et nyt udvalg, der bl.a. skal pege på konkrete tiltag, som kan sikre, at almen praksis udvikler sig i samspil med det øvrige sundhedsvæsen de kommende år.

"De praktiserende læger spiller en nøglerolle for danskernes sundhed. Sådan skal det også være i fremtiden, men det er nødvendigt, at almen praksis fornyr sig i takt med det øvrige sundhedsvæsen, der er under pres i disse år, blandt andet fordi flere danskere får kroniske sygdomme, og andelen af ældre vokser i befolkningen," siger sundhedsminister Astrid Krag.

For at ruste almen praksis til fremtiden vedtog Folketinget derfor i sommer en ny sundhedslov. Og som led i implementeringen af den nye lovgivning nedsætter sundhedsministeren nu et nyt udvalg, der bl.a. skal pege på konkrete tiltag, der kan være med til at sikre, at almen praksis også fremover udvikler sig og indgår som en aktiv og fornyende del af sundhedsvæsnet.

Som formand for det nye udvalg, der bl.a. får repræsentanter for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin, har sundhedsministeren peget på Leif Vestergaard Pedersen:

"Udvalget har en vigtig opgave. Det skal være med til at fastlægge visionerne for, hvordan almen praksis kan udvikle sig i fremtiden med afsæt i den nye sundhedslov. Det er ikke nogen nem opgave, men jeg er sikker på, at Leif Vestergaard i kraft af sin store erfaring og sit indgående kendskab til sundhedsvæsnet er den rette mand på formandsposten. Derfor er jeg også glad for, at han har sagt ja til at sætte sig i spidsen for udvalgsarbejdet", siger Astrid Krag.

Leif Vestergaard Pedersen er uddannet cand.oecon. og har bl.a. været sundhedsdirektør i Vejle og Århus Amter samt sundhedsdirektør i Region Midtjylland. I dag er han administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.

Fakta om udvalget:
Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende almen praksis.

Udover formand Leif Vestergaard Pedersen er der endnu ikke sat navn på de enkelte medlemmer, men udvalget kommer til at bestå af repræsentanter for følgende organisationer: 

 • PLO
 • Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Danske Patienter
 • Danske Regioner
 • KL
 • Sundhedskartellet
 • Finansministeriet
 • Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalget, som skal arbejde videre med modeller, der sikrer, at almen praksis også fremover udvikler sig i samspil med det øvrige sundhedsvæsen, får bl.a. til opgave at:

 • pege på, hvorledes registrering, dataadgang og -deling, it-kommunikation mv. bedst understøtter udviklingen i almen praksis og sammenhængen til det øvrige sundhedsvæsen. 
    
 • se på, hvorvidt den nuværende samarbejdsorganisation, hvor samarbejdsudvalgene har afgørelseskompetencen i forhold til lægers overholdelse af overenskomsten, bedst muligt understøtter ønsket om effektiv ressourceanvendelse og -styring
   
 • vurdere almen praksis’ rolle i de nuværende regionale og kommunale konstruktioner for samarbejde og arbejdsdeling på sundhedsområdet.

Sidst opdateret 05-12-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |