Skip navigation


Flere læger pr. patient og mere gang i de medicinske afdelinger

14-11-2009
PRESSEMEDDELELSE

En ny omfattende analyse fra Sundhedsministeriet viser, at de seneste års fokus på de ældre medicinske patienters forløb har betydet en lang række forbedringer. Der er de seneste år tilført sundhedsvæsnet stadig flere ressourcer og ansat langt flere læger os sygeplejersker. En udvikling der i høj grad har været til fordel for de medicinske afdelinger. 
 

Her nogle centrale konklusioner fra rapporten:

  • Fra 2002 til 2007 er værdien af aktiviteten på de medicinske afdelinger øget med 32 pct.
  • 220.000 blev behandlet på de medicinske afdelinger i 2008 – i 2001 var det tilsvarende tal 175.000
  • Antallet af ambulante besøg blandt de ældre medicinske patienter er steget fra 600.000 i 2002 til 750.000 i 2008
  • I 2008 var der 20,2 speciallæger per 100 indlagte – i 2002 var det tilsvarende tal 18,4
  • Stadig flere læger vælger et medicinsk speciale
  • En stigende andel af ældrebefolkningen vurderer deres helbred som godt

     

Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen mener, at analysen tegner et godt portræt af indsatsen på de medicinske afdelinger:

Det er meget tilfredsstillende at kunne konstatere, at når vi siden 2001 år for år har lagt flere penge i sundhedsvæsnet, så de er i høj grad også kommet de ældre patienter på de medicinske afdelinger til gode. Der er blevet flere læger per patient, og personalet på de medicinske afdelinger har ydet en ekstra indsats til gavn for patienterne.

Den nye analyse viser også, at der er potentiale for en målrettet forebyggelsesindsats i kommunerne.

Det handler om at forbedre samarbejdet mellem sygehus og kommune, når patienten udskrives fra sygehus og det handler om opfølgning og pleje til gavn for vores ældres sundhed. Der er ingen tvivl om, at kommunerne kan blive endnu bedre til at forebygge genindlæggelser. Og det hjælper vi dem nu på vej med ved at ændre medfinansieringsordningen, så det i højere grad kan svare sig, at undgå unødvendige indlæggelser på sygehus ”, siger Jakob Axel Nielsen

Forslaget til ændring af den kommunale medfinansiering fremgår af regeringens Sundhedspakke 2009.

Læs analysen.

Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk, tlf. 40 82 06 37


Sidst opdateret 04-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |