Skip navigation


Læger til alle – almen praksis’ rolle i et sammenhængende sundhedsvæsen

10-11-2008
PRESSEMEDDELELSE: Resultatet af udvalgsarbejdet om almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen ligger nu klar

Resultatet af udvalgsarbejdet om almen praksis’ rolle i fremtidens sundhedsvæsen ligger nu klar. I rapporten peges der på en lang række muligheder for at forstærke udviklingen og ændre rammerne, så der skabes ensartet høj kvalitet og service, bedre sammenhæng i et velintegreret sundhedsvæsen og effektiv ressourceanvendelse. Udvalget har desuden fokuseret på muligheder for effektivt at sikre lægedækningen overalt i landet.

Udvalget har bl.a. taget afsæt i udviklingstendenserne for det samlede sundhedsvæsen, herunder:

  • Udviklingen i sygehusstrukturen indebærer bl.a. øget samling af specialer og funktioner og dermed et øget fokus på indsatsen uden for sygehusvæsenet. Ikke mindst på akutområdet, hvor samling af sygehusenes akutfunktioner kan øge behovet for akutindsats hos de praktiserende læger.
  • Den medicinske og behandlingsteknologiske udvikling peger på behovet for rammer, som sikrer, at almen praksis yder et ensartet og højt kvalitetsniveau overalt i landet.    
    Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen synes, at det er et spændende billede, som rapporten tegner af almen praksis’ rolle i fremtiden.

Der tegner sig en lang række interessante perspektiver for fremtidens almen praksis. En af de ting, der optager mig meget er, at almen praksis tænkes med ind i udviklingen på sygehusområdet. Den giver både plads til og behov for, at de praktiserende læger indtager en større rolle. Hér tænker jeg ikke mindst på lægehuse med flere læger og mere praksispersonale under samme tag, hvor der er faglighed og ressourcer til at behandle flere patienter tæt på eget hjem. Det kan både være mindre akutte skader, som når man skal have syet en flænge i hånden, og de mange med en kronisk sygdom, der har behov for en velplanlagt og proaktiv indsats.

Når vi ser på almen praksis’ rolle i fremtiden, handler det jo i bund og grund om patienterne. Derfor skal udviklingen gå i retning af en mere ensartet og veldokumenteret kvalitet og service landet over og ikke mindst, at der er læger til alle. Den seneste prognose viser, at der bliver flere læger fra nu af og frem mod 2020, men også at der er lokale problemer, der skal tages hånd om. Med rapporten har vi et helt redskabsskur af muligheder, der skal sikre alles ret til egen læge.

Kontakt:
Pressemedarbejder Martin Deichmann, mde@sum.dk eller 40 82 06 37

Se hele rapporten med tilhørende 2 konsulentrapporter  
 


Sidst opdateret 10-05-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |