Skip navigation


Regeringen nedsætter udvalg vedrørende almen praksis' rolle i fremtidens sundhedsvæsen

31-03-2008
PRESSEMEDDELELSE - Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund og økonomiaftalen for 2008 nedsætter regeringen et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis` rolle i fremtidens sundhedsvæsen.

Det er en grundlæggende målsætning at sikre patienterne let adgang til en sammenhængende behandling af høj kvalitet samt at sikre en effektiv ressourceudnyttelse i det samlede sundhedsvæsen. Almen praksis spiller en nøglerolle i den forbindelse.

Som opfølgning på regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund og økonomiaftalen for 2008 nedsætter regeringen et bredt sammensat udvalg vedrørende almen praksis` rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Sundhedsstyrelsens administrerende direktør Jesper Fisker er udpeget som formand for udvalget.

Udvalget skal bl.a. se på rammerne for en organisering i mere bæredygtige enheder i almen praksis. Udvalget skal vurdere rammerne for et mere forpligtende samspil mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen, ikke mindst sygehusvæsenet og de kommunale sundhedstilbud. Udvalget skal derudover bl.a. se på rammerne for den fremtidige faglige og økonomiske styring og udvikling af almen praksis.

Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler:

Det er et vigtigt analysearbejde, vi nu sætter i gang. Sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling. Med kommunalreformen har vi fornyet de overordnede rammer for sundhedsvæsenet, bl.a. ved etableringen af mere bæredygtige regioner og kommuner. Rundt omkring er man nu i færd med at udfylde de rammer – bl.a. ved at udvikle sygehusstrukturen - så vi står stærkest muligt til at møde fremtidens udfordringer med flere ældre og flere kronisk syge. Et næste logisk skridt er derfor at fremtidssikre rammerne for almen praksis.

Kommissoriet for udvalgsarbejdet (pdf-fil)
Oversigt over udvalgets medlemmer (pdf-fil)

Kontakt: Kontakt til ministeren for sundhed og forebyggelse kan ske til pressemedarbejder Martin Deichmann 40 82 06 37 / mde@sum.dk
 


Sidst opdateret 21-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |