Skip navigation


Politisk aftale om fysioterapi til handicappede

02-04-2007
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at foretage nogle omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for handicappede.

Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at foretage nogle omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for handicappede.

Omlægningen skal skabe en sammenhængende og effektiv opgaveløsning, som er klar og gennemskuelig for borgeren.

Siden Sundhedsstyrelsen i oktober 2005 synliggjorde kriterierne for at modtage fysioterapi vederlagsfrit, og sclerosepatienternes særstilling i forhold til andre patientgrupper blev ophævet i 2006, er nogle patienter gledet ud af den vederlagsfri fysioterapi.

Derfor har partierne aftalt at åbne en 3. vej med adgang til vederlagsfri fysioterapi - som udgangspunkt i form af holdtræning. Det vil blive til gavn for patienter, der, uden at have et svært fysisk handicap, har brug for fysioterapi for at vedligeholde deres funktionsevner.

Det er også aftalt at samle myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede i kommunerne fra den 1. januar 2008. Formålet er også her at styrke kvaliteten og opnå en bedre anvendelse af ressourcerne. For tiden er dette ansvar delt mellem regioner og kommuner.

De Samvirkende Invalideorganisationer har tilsluttet sig indholdet af aftalen. Regeringen og Dansk Folkeparti mødes umiddelbart efter påske med De Samvirkende Invalideorganisationer for at drøfte det udredningsarbejde, der skal forberede gennemførelsen af aftalen.

Birthe Skaarup (DF) siger i en kommentar til aftalen, ”at det nu sikres, at de patienter, som uberettiget er gledet ud af den vederlagsfri ordning, får et tilbud. Det er det, Dansk Folkeparti har arbejdet for hele vejen.”

Birgitte Josefsen (V) og Helle Sjelle (KF) lægger vægt på, at der nu også bliver et tilbud til de patienter, som har brug for fysioterapi allerede tidligt i forløbet for at forhale en forringelse af deres funktionsevne. Det gælder blandt andet for sclerosepatienter. Og med en stemme siger de, at ”vi glæder os på patienternes vegne over, at den usikkerhed, der har været i den senere tid, om den fremtidige fysioterapiordning, nu er ryddet af vejen i enighed med handicaporganisationerne.”

For yderligere kommentarer:

Birthe Skaarup (DF), telefon 3337 5112

Birgitte Josefsen (V), telefon 3337 4559

Helle Sjelle (KF), telefon 3337 4205

Bilag:

Aftale af 1. april 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti om den fremtidige fysioterapeutiske indsats for handicappede.
 


Sidst opdateret 07-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |