Skip navigation


Sundhedsminister: Lyt til patienterne

24-09-2014
NYHED - Sundhedsministeren vil have sundhedspersonalet til at lytte mere til patienterne. Opfordringen kommer efter, en ny undersøgelse viser, at 4 ud af 10 patienter oplever, at læger og sygeplejersker ikke i tilstrækkelig grad opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer.

Hver 4. patient forlader hospitalet uden at have talt ordentligt med en læge eller sygeplejerske, mens de var indlagt. Og 41 pct. oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at sundhedspersonalet opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. Det viser en ny undersøgelse, som Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden står bag.

Og det er langt fra godt nok, mener sundhedsminister Nick Hækkerup. Patienterne skal i langt højere grad inddrages i deres egen behandling.

Regeringen prioriterer derfor knap 300 mio. kr. i perioden 2015-2018 til en national strategi for patientinddragelse. For det skal være en indgroet kultur i sundhedsvæsnet, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale inddrager patienter og også pårørende i behandlingen:

”Patientinddragelse skal ses på som en alvorlig del af sundhedsvæsnet. Vi skal have en kulturændring på området, så vi bliver bedre til at tale med og lytte til patienterne”, siger Nick Hækkerup og tilføjer:

”Læger og sygeplejersker skal møde den enkelte patient i øjenhøjde. I stedet for at læse ud fra blodprøven, hvordan det går, skal de spørge ind til, hvordan patienten har det. Dialog mellem sundhedspersonalet og patienten skaber simpelthen mere tryghed og giver større tilfredshed. Samtidig giver det også bedre behandlingsresultater.”

For at få inspiration til, hvordan patient- og pårørendeinddragelsen styrkes i sundhedsvæsenet har Sundhedsministeriet afholdt en række rundbordsmøder med patientforeninger og organisationer.

På møderne, hvor blandt andre Dansk Sygeplejeråd, Lægeforeningen, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Dansk Selskab for Patientsikkerhed deltog, drøftede man blandt andet internationale og danske erfaringer med at inddrage patienter og pårørende. De erfaringer er samlet i et dialogpapir, som Sundhedsministeriet nu udgiver. Dialogpapiret beskriver de internationale erfaringer, der er særligt relevante for Danmark, og erfaringer herhjemmefra, som med fordel kan udbredes til hele det danske sundhedsvæsen.

På baggrund af de erfaringer har regeringen med sundhedsstrategien ”Jo før – Jo bedre” foreslået en række initiativer, som skal bidrage til at patienter og pårørende i højere grad inddrages i deres forløb.

Læs ’Dialogpapir om øget inddragelse af patienter og pårørende’  (PDF)

 


Sidst opdateret 17-10-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |