Skip navigation


Sundhedsministeren: Patienterne har krav på hurtig udredning

15-09-2014
PRESSEMEDDELELSE - Regionerne skal overholde udredningsretten. Det slår sundhedsminister Nick Hækkerup fast, efter de første monitoreringstal viser, at for mange patienter ikke bliver udredt inden for 30 dage, som de har krav på ifølge sundhedsloven.

Hovedparten af de patienter, der henvises til et sygehus til hurtig udredning, får en diagnose til tiden. Men der er for mange, som ikke bliver udredt hurtigt.
 
Det fremgår af de første monitoreringstal, der viser, at ca. 65 procent af de ca. 44.000 udredningsforløb, som regionerne har registreret i 2. kvartal af 2014, blev afsluttet med en diagnose inden for 30 dage.
 
Selvom det er nyt, at regionerne skal registrere antallet af udredningsforløb, og at der derfor er en vis usikkerhed forbundet med de første monitoreringstal, så er sundhedsminister Nick Hækkerup utilfreds med, at regionerne ikke i højere grad lever op til udredningsretten:  

"Jeg vil gerne sige helt klart til regionerne, at de har pligt til at leve op til udredningsretten. Det er en rettighed, som vi i regeringen har givet alle patienter i Danmark. Folk skal have en diagnose inden for 30 dage, hvis det overhovedet er fagligt muligt. Og derfor er det heller ikke godt nok, hvis kun to-tredjedele af patienterne bliver udredt til tiden. Regionerne skal oppe sig, så folk kan regne med at få en hurtig diagnose", siger Nick Hækkerup.

Opgørelsen viser også, at der på tværs af regionerne er stor forskel på, hvor mange patienter der udredes inden for 30 dage. I Nordjylland er det således 54 pct. af patienterne, der udredes til tiden, mens det i Syddanmark, Midtjylland, Hovedstaden og Sjælland er henholdsvis 65, 69, 71 og 74 procent.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden (PDF)

Regionale opgørelser af frit sygehusvalg i forbindelse med ret til hurtig udredning  (PDF)

Statens Serum Institut vil fremover offentliggøre monitoreringstal for udredningsretten hvert kvartal.
 
Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.
 
Fakta om udredningsretten
Udredningsretten trådte i kraft 1. september 2013.
 
Med udredningsretten har alle patienter med fysiske lidelser, der henvises til et sygehus, ret til at blive udredt inden for 30 dage.
 
Hvis det ikke er fagligt muligt – eksempelvis fordi patienten har komplicerede lidelser, som er svære at udrede – så skal patienten have en plan for den videre udredning. Ifølge regionernes registreringer fik godt 20.000 patienter en udredningsplan i 2. kvartal af 2014.
 
Udredningsretten monitoreres, så man bl.a. kan følge, hvor mange patienter der bliver udredt inden for fristen. Monitoreringen blev sat i gang i april 2014, og det er første gang, at regionernes opgørelser er offentliggjort.


Sidst opdateret 15-09-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |