Skip navigation


Patientinddragelse giver mere lighed i sundhed

30-10-2014
NYHED – Hvordan bliver patienter i langt højere grad inddraget i egen behandling? Det spørgsmål er på på dagsordenen, når Nick Hækkerup i dag deltager i konferencen 'Brugerinddragelse i praksis'. Hvordan du har det, når du er hos lægen eller på sygehuset, skal ikke kun aflæses ud fra din blodprøve, men ud fra det, du fortæller. For det giver mere tryghed og bedre behandling, når din læge lytter til og taler med dig som patient.

Sådan har det lydt igen og igen fra sundhedsministeren, som sammen med regeringen har afsat 300 millioner kroner over de næste fire år til at styrke patientinddragelse.

Hvordan man i praksis inddrager patienter bedre, vil man i dag diskutere på konferencen, som er arrangeret af Videnscenter for brugerinddragelse, Danske Patienter, KL, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen.

Og det ser sundhedsministeren frem til:

”Vi skaber mere lighed i sundhed, når vi lytter til og taler med patienterne. Og vi sikrer, at mennesker uanset uddannelse og indkomst får en god og effektiv behandling”, siger Nick Hækkerup og peger på, at det både gælder i mødet med patienten på sygehuset, i lægekonsultationen eller hos de virksomheder, som tilbyder deres medarbejdere et sundhedstjek.

”Læger og sygeplejersker skal i endnu højere grad møde patienterne i øjenhøjde, for det skaber mere tryghed, giver bedre behandling og større tilfredshed. Derfor er det vigtigt igen og igen at tale om, hvordan vi på bedste vis inddrager patienterne.”

Tidligere har Sundhedsministeriet afholdt en række rundbordsmøder med patientforeninger og organisationer om patientinddragelse, hvor man blandt andet drøftede internationale og danske erfaringer med at inddrage patienter og pårørende. De erfaringer er samlet i et dialogpapir, som kan læses her:

Læs ’dialogpapir om øget inddragelse af patienter og pårørende’ (PDF)

Sidst opdateret 07-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |