Skip navigation


Sundhedsministeren vil give flere kræftramte mulighed for erstatning

28-03-2014
PRESSEMEDDELELSE - I dag fremsætter sundhedsminister Nick Hækkerup en særlov, der giver kvinder med livmoderhalskræft, som hidtil har været afskåret fra erstatning, fordi deres skade er ældre end 10 år, mulighed for at søge erstatning.

Flere af de kvinder, som på grund af en it-fejl i regionerne ikke er blevet indkaldt til screeningsprogrammet for livmoderhalskræft og har fået kræftsygdommen, får nu helt ekstraordinært mulighed for at søge om erstatning. Det samme gælder de kvinder, som på grund af en anden fejl fra regionens side, ikke er blevet indkaldt.

Sundhedsminister Nick Hækkerup fremsætter nemlig i dag en særlov i Folketinget:

"Grundlæggende handler det om, at borgerne skal være trygge ved vores sundhedsvæsen, og når der sker fejl, skal vi være klar til at rette op på dem, sådan som nu bedst kan lade sig gøre. Derfor går jeg til Folketinget med en særlov, som jeg tror, der vil være stor opbakning til. Loven giver kvinder med livmoderhalskræft, der ikke er blevet indkaldt til screeningsprogrammet, mulighed for at søge erstatning og gøre krav gældende, selvom erstatningssagerne ligger længere tilbage, end man normalt vil acceptere", siger sundhedsministeren.

Med særloven kan de kvinder, som uberettiget ikke er blevet inviteret til screeningsprogrammet i årene fra 1979 til 2007 og efterfølgende har fået livmoderhalskræft, søge erstatning i Patienterstatningen.

Efter de gældende regler er det udelukkende kvinder, der har fået konstateret sygdommen inden for de seneste 10 år, der kan komme i betragtning til erstatning. Der er nemlig en 10-årig forældelsesfrist, men den bliver suspenderet med lovforslaget.

Med lovforslaget udvider ministeren samtidig det tidsrum, hvor kvinderne kan søge erstatning. Oprindelig var der lagt op til, at man senest 1. juli 2015 skulle have anmeldt en patientskade. Men efter at blandt andre Kræftens Bekæmpelse har meldt ud, at det er for kort tid, har sundhedsministeren besluttet, at fristen først udløber 1. januar 2017. 

Efterladte, der eksempelvis har mistet en ægtefælle, fordi kræftsygdomme ikke blev opdaget i tide, vil også have mulighed for at søge erstatning.

Læs særloven på Folketingets hjemmeside

Lovforslaget fremsættes fredag den 28. marts og vil træde i kraft 1. juli 2014, hvis det bliver vedtaget i Folketinget.

Patienterstatningen skal have modtaget anmeldelser om erstatning senest 1. januar 2017.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78. 


Sidst opdateret 28-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |