Skip navigation


Patientforsikringen bliver til Patienterstatningen

03-03-2014
NYHED – De sælger ikke forsikringer, men udbetaler erstatning, hvis en borger har fået en skade i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet. Derfor skifter Patientforsikringen nu navn til Patienterstatningen.

Mange borgere tror, at der er tale om et privat forsikringsselskab, men faktisk er det en offentlig erstatningsordning, der sikrer alle danskere mulighed for at søge erstatning, hvis de har fået en skade i det danske sundhedsvæsen. Patientforsikringen har derfor valgt at tage navneforandring for at tydeliggøre over for borgerne, hvad deres opgave er.

”Danskerne skal have tillid til sundhedsvæsenet og vide, at de alle har fri og lige adgang til behandling, når de bliver syge. Og selvfølgelig skal de også have en sikkerhed for, at de kan få erstatning, hvis der sker en skade. Derfor er det rigtig vigtigt, at alle kender til det offentlige sikkerhedsnet, som Patienterstatningen udgør,” siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

Patientforsikringen blev etableret i 1992 og ændrede dermed fundamentalt danskernes ret til erstatning for skader i sundhedsvæsenet. Hidtil måtte patienterne gå til domstolene og var kun berettiget til en erstatning, hvis de kunne bevise, at en sundhedsperson havde begået en fejl.

Med etableringen af Patientforsikringen – der nu hedder Patienterstatningen – skulle det blot være overvejende sandsynligt, at der var en sammenhæng mellem en skade og den behandling eller medicin, man havde fået. Og samtidig var det ikke længere borgeren selv, der skulle føre sagen, men den offentlige institution, Patientforsikringen, der skulle sørge for, at borgeren fik den erstatning, han havde ret til.

Læs mere om Patienterstatningen og dine rettigheder i en ny pjece
eller på
www.patienterstatningen.dk.


Sidst opdateret 03-03-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |