Skip navigation


Ny patientrettighed træder i kraft i dag

01-09-2013
NYHED – Fra i dag har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, efter du er blevet henvist til et sygehus. Det skyldes den nye udredningsret, som træder i kraft 1. september.

Hvis du er syg, eller der er mistanke om det, og din læge henviser dig til et sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det er essensen af den nye udredningsret, som gælder i dag, den 1. september.

Rettigheden skal sikre, at patienter, der tidligere risikerede at blive kastet rundt i sygehusvæsnet i månedsvis for at få foretaget mange forskellige undersøgelser, fremover har en lovfæstet ret til at blive udredt inden for 30 dage, efter de er blevet henvist af deres praktiserende læge til sygehuset.

"Udredningsretten er en markant forbedring for patienterne. For første gang er der sat en grænse for, hvor længe man som patient, der er henvist til sygehuset, kan blive sendt rundt i sundhedssystemet, før udredningen er slut, og en eventuel behandling kan gå i gang," siger sundhedsminister Astrid Krag.

Fremover bliver det således sygehuset – og ikke den enkelte patient – der skal sikre, at man finder ud af, hvad patienten fejler. Sygehusene må ikke som i dag slippe patienten, før det er afklaret, om patienten er syg.

"Det er for meget at forlange af en borger, der i forvejen er bekymret og bange for, om han er alvorligt syg, at han også skal agere administrator for de mange aktører, der kan komme ind over et kompliceret udredningsforløb. Derfor har vi valgt at indføre en helt ny rettighed, der betyder, at ansvaret for forløbet ikke ligger hos patienten selv," siger Astrid Krag.

Hvis det ikke er fagligt muligt at finde ud af, hvad patienten fejler inden for 30 dage, så forpligtes sygehusene til at udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

I forbindelse med, at udredningsretten træder i kraft, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udgivet en nyrevideret pjece, hvor man kan læse mere om reglerne. Pjecen bliver distribueret til alle regioner.

 Læs pjecen 'Når du er henvist til et sygehus'  (PDF)

Den nye rettighed blev vedtaget af Folketinget i december sidste år sammen med den differentierede behandlingsret, der betyder, at patienter med mere alvorlige sygdomme har ret til udvidet frit sygehusvalg efter en måned, mens patienter med sygdomme, der vurderes at være mindre alvorlige, har retten efter to måneder. Med indførelsen af den differentierede behandlingsret har sygehusene fået frigjort ressourcer til at styrke den diagnostiske indsats.

Regionerne har siden juni 2012, hvor regeringen indgik økonomiaftalen for 2013 med regionerne, haft mulighed for at forberede sig på ikrafttrædelsen af udredningsretten.


Sidst opdateret 06-01-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |