Skip navigation


Nyt udvalg skal styrke patientsikkerheden og væksten på medicoområdet

17-04-2013
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsministeren nedsætter et nyt udvalg, der skal medvirke til at højne sikkerheden for patienter og brugere af medicinsk udstyr og udvikle nyt medicinsk udstyr til gavn for patienterne.

Indopererede brystimplantater, der lækker, og metalhofter, som afgiver sundhedsskadelige stoffer. Det er eksempler på et par af de sager, hvor patienter de senere år har været udsat for alvorlige hændelser med medicinsk udstyr.

For at imødegå lignende uheldige sager i fremtiden, nedsætter sundhedsminister Astrid Krag nu et nyt udvalg, der bl.a. skal være med til at højne patientsikkerheden. Det er hensigten, at repræsentanter fra blandt andre Lægeforeningen, medicoindustrien og Danske Patienter skal have plads i udvalget, så det sikres, at alle relevante kompetencer kommer på banen. For kun hvis alle gode kræfter engagerer sig, vil det være muligt at give patientsikkerheden et ordentligt løft.

”Patienterne skal trygt kunne stole på, at det medicinske udstyr, som de får indopereret eller bruger i hverdagen, ikke er sundhedsfarligt. Derfor har jeg besluttet at nedsætte et bredt sammensat udvalg, der blandt andet skal give de eksisterende EU-baserede regler og vejledninger et grundigt eftersyn. Udvalget skal også komme med gode idéer til ministeriet, og det skal bidrage med input, som vi kan bruge, når vi fra dansk side forhandler forslagene til nye EU-forordninger i Bruxelles”, siger sundhedsministeren. 

Ministeren håber også, at udvalget kan sætte skub i arbejdet med at udvikle nyt medicinsk udstyr:

”Der er en stigende efterspørgsel efter katetre og andet medicinsk udstyr uden ftalater, og derfor giver det god mening for danske virksomheder at fremstille ftalatfrit udstyr. Og produktionsomlægningen vil ikke kun gavne patienterne, den vil også kunne skabe vækst og arbejdspladser. Så derfor kan vi med fordel intensivere og eventuelt formalisere samarbejdet mellem myndigheder og interessenter”, siger Astrid Krag.

Medlemmer af det nye udvalg
Følgende organisationer/foreninger er indbudt til at være faste medlemmer af det nye Udvalg for Medicinsk Udstyr: 

- Lægeforeningen
- Lægevidenskabelige Selskaber
- Tandlægeforeningen
- Medicoindustrien
- Dansk Erhverv
- Dansk Industri
- Dansk Standard
- KL
- Danske Regioner
- Danske Patienter
- Forbrugerrådet
- Apotekerforeningen
- Dansk Selskab for Patientsikkerhed
- Foreningen af Privathospitaler
- Patientombuddet

Andre repræsentanter vil kunne inddrages i udvalgsarbejdet ad hoc.

Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsbetjeningen af udvalget.  

Yderligere oplysninger:
Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78.


Sidst opdateret 06-05-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |