Skip navigation


Kritisk syge får automatisk sikkerhedsnet

10-09-2010
PRESSEMEDDELELSE - Alvorligt syge personer med en forsikring ved visse kritiske sygdomme får fremover automatisk besked om, at de måske har ret til at få udbetalt erstatning. To selskaber er med i systemet fra start, og de første breve er sendt af sted i dag.

Et nyt system skal være med til at sikre, at personer med en alvorlig sygdom får automatisk besked om, at de kan være berettiget til en udbetaling, hvis de er dækket af deres forsikring ved visse kritiske sygdomme.

"Jeg er meget glad for den ordning, som netop er sat i værk. Vi ved, at cirka to millioner danskere har en forsikring, så de har ret til erstatning ved kritisk sygdom, men nogle af dem får aldrig den erstatning. Med det nye system bliver borgeren automatisk gjort opmærksom på det, hvis der kan være mulighed for, at han har ret til erstatning”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

De automatisk udsendte breve til kritisk syge er resultatet af et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, Økonomi- og erhvervsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Forsikring & Pension.

Underdirektør i Forsikring og Pension, Anne Seiersen, siger:

"Ingen
kritisk syge med ret til en udbetaling bør gå glip af pengene. Vi er glade for, at det nu er lykkedes for myndighederne og branchen i fællesskab at finde en løsning."

Foreløbigt er Industriens Pension og PensionDanmark med i løsningen.
De to selskaber har bidraget med testdata i udviklingen af løsningen. Det har ikke været muligt for andre selskaber at tilslutte sig, før løsningen var færdig.

Nu er der åbnet op for, at alle interesserede selskaber kan tilslutte sig. Forsikring & Pension forventer, at alle de største forsikrings- og pensionsselskaber vil tilslutte sig i løbet af efteråret.

Det er frivilligt for selskaberne at tilmelde sig løsningen.

 

De første breve på vej

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt de første ca. 300 breve til forsikrede danskere, der har fået en kritisk sygdom. Brevet opfordrer til, at den kritisk syge straks kontakter sit forsikrings- eller pensionsselskab.

"Kritisk
syge har meget at tænke på i forvejen, og nogle er slet ikke klar over, at de har en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Brevene til de syge er derfor en rigtig god løsning," siger Anne Seiersen.

Hun gør dog opmærksom på, at den automatiske udsending af breve ikke må blive en sovepude. Det er nemlig ikke hver eneste kritiske sygdom, der bliver registreret i Landspatientregisteret, og der kan ske fejl ved registreringen af kritiske sygdomme. Desuden er det ikke alle forsikrings- og pensionsselskaber, der er tilsluttet løsningen.

"Hvis
man har fået en kritisk sygdom, skal man straks kontakte sit forsikrings- eller pensionsselskab. Brevene er et sidste sikkerhedsnet," siger Anne Seiersen.


FAKTA: Sådan fungerer det

  • Den automatiske udsendelse af breve kan lade sig gøre ved hjælp af en sammenkørsel af data fra Landspatientregistret og forsikringsselskaberne. Med samkørslen kan man identificere forsikringskunder, der er blevet diagnosticeret med en kritisk sygdom.
  • Forsikringsselskaberne videregiver informationer til Sundhedsstyrelsen, og Sundhedsstyrelsen sammenkører disse informationer med data registreret i Landspatientregistret. Selskaberne får ikke adgang til folks helbreds- og sygdomsoplysninger og får heller ikke at vide, hvem der modtager breve.
  • Systemet er designet til så vidt muligt at undgå, at en borger får det automatisk udsendte brev, inden han har fået besked fra sin læge om, at han har en kritisk sygdom. Derfor bliver brevene automatisk sendt forsinket, sådan at de bliver sendt mindst 25 dage efter, lægen har registreret i Landspatientregisteret, at borgeren har en kritisk sygdom.
  • Der er en lille risiko for, at nogle borgere vil få brevet, uden de har en kritisk sygdom. Det kan bl.a. ske, hvis deres læger kommer til at lave en forkert registrering, når vedkommende taster diagnosekode ind i Landspatientregisteret.
  • Løsningen, der er finansieret af forsikringsbranchen, er godkendt af Datatilsynet og Finanstilsynet.


Læs mere om kritiske sygdomme og ret til erstatning (link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside)


Se eksempel på et automatisk brev


Yderligere oplysninger
Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, tlf. 72 26 96 88
Pressemedarbejder Marie Nyhus, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 13-09-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |