Skip navigation


Patienter får nemmere ved at klage

16-03-2010
PRESSEMEDDELELSE - Et nyt patientklagesystem skal gøre det enklere og mere overskueligt for patienter at klage. Loven om det nye patientombud bliver førstebehandlet i Folketinget i dag.

Èn samlet indgang for patientklager og flere muligheder for at klage skal gøre det nemmere og mere overskueligt for patienter at klage.
Det er hensigten med et nyt patientklagesystem, der vil blive indført med en lov, som folketinget førstebehandler i dag.  

Med det nye system skal der oprettes et Patientombud, som bliver den samlede indgang for klager fra patienter, uanset om de for eksempel vil klage over bestemte personer i sundhedssystemet, over et behandlingsforløb eller over, at retten til frit sygehusvalg ikke er blevet overholdt.  

Som systemet er i dag, skal patienter henvende sig forskellige steder, afhængigt af, hvad de vil klage over. Desuden er der i dag ikke adgang til at klage, hvis en patientrettighed - for eksempel retten til frit sygehusvalg og retten til behandling i udlandet – ikke er blevet efterlevet.
Det skal det nye patientklagesystem rette op på.    

Det er vigtigt, vi gør det så nemt som muligt at klage for de patienter, der har haft en dårlig oplevelse i sundhedssystemet, så de ikke føler det som en ny sej kamp at komme igennem med en klage. Derfor er jeg tilfreds med, at patienterne fremover får én klar indgang til at klage – nemlig Patientombudet - og med, at patienternes mulighed for at klage bliver udvidet”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.  

Patienter vil med det nye klagesystem kunne klage til Patientombudet centralt og via en lokal patientvejleder.    

Lovforslaget vil også medføre, at der bliver oprettet et Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som afløser Patientklagenævnet, og som skal afgøre klager over navngivne sundhedspersoner.
Desuden vil det særlige tandklagesystem fortsætte, så klager over privatpraktiserende tandlæger ikke skal behandles af Patientklagenævnet, men i det overenskomstbaserede tandklagesystem.  

Det forventes, at det nye system for patientklager kan træde i kraft fra 1. janur næste år.  

Se lovforslaget

Yderligere oplysninger 
Specialkonsulent Helle Borg Larsen, tlf. 72 26 94 41 
Pressekontakt Marie Nyhus, pressemedarbejder, tlf. 72 26 94 17


Sidst opdateret 16-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |